Er gaat de komende jaren heel wat veranderen in Hulten. Eerst verlegt de provincie de doorgaande weg N282 langs Hulten, daarna gaat de gemeente aan de slag om in Hulten de oude weg en de Oude Baan opnieuw in te richten. Bewoners en gemeente dachten samen na over de nieuwe inrichting. Het resultaat is een plan dat past bij een autoluw Hulten. Het college vraagt de gemeenteraad om het plan definitief vast te stellen en geld beschikbaar te stellen om het plan uit te voeren.

Hulten dacht mee
“We hebben iedereen in Hulten de gelegenheid gegeven om mee te denken. Onze medewerkers hebben aan de keukentafel, op buurtbijeenkomsten en in bewonersbijeenkomsten de plannen besproken. Zo is het ons gelukt om zowel een passende inrichting te maken voor de inwoners van Hulten zelf, als voor het landbouwverkeer dat van en naar de bedrijven in het buitengebied van Hulten rijdt. Ik ben trots op dit resultaat en dank iedereen heel hartelijk voor de inbreng.”, vertelt wethouder Corné Machielsen.

Meer groen
Het plan laat zien dat Hulten een stuk groener wordt. Zo komen er in het gebied langs de nieuwe rijbaan 144 nieuwe bomen, 19.000 m2 zaaigoed, 504 heesters en 4.920 vaste planten. Daarnaast vervangt de provincie bij ’t Blokske de huidige provinciale weg voor een uitbreiding van het bosgebied. Hiermee vult de provincie een deel van haar herplantplicht in, omdat voor de aanpassing van de N282 ook bomen verdwijnen.

30 kilometer
Om van de provinciale weg in Hulten een gemeentelijke weg te maken, wordt de weg versmald van 7 meter naar 5 meter. De weg krijgt een 30 kilometerinrichting voor fietsers en auto’s. Het fietspad aan de noordzijde verdwijnt. Aan de zuidzijde wordt het fietspad een voetpad. Ook de Oude Baan krijgt een nieuwe, autoluwe inrichting. De weg is straks alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers en krijgt het uiterlijk van een karrespoor. Daarnaast krijgen beide straten openbare ledverlichting.

Autoluw
In het plan is alles erop gericht om Hulten autoluw en geschikt voor bestemmingsverkeer te maken. De provincie zorgt er met de nieuwe inrichting van de N282 voor dat doorgaand verkeer rond Hulten wordt geleid. Met de gemeente Tilburg, eigenaar van de stoplichten aan de Tilburgse kant van de N282, is gesproken over de afstelling van de stoplichten. Deze worden zo afgesteld dat doorgaand verkeer ook wordt uitgenodigd om rond Hulten te rijden.

Vervolg
Op 19 december 2022 vergadert de gemeenteraad over het plan. Als de gemeenteraad instemt, kan de aanbesteding van de werkzaamheden in januari 2023 starten. De werkzaamheden zelf beginnen dan in het voorjaar van 2023. De totale kosten voor de groene en autoluwe inrichting van Hulten zijn geraamd op € 2.235.000.