Theek 5 breidt haar dienstverlening uit in de gemeente Gilze en Rijen. Zo krijgt de gemeente in Gilze een tweede informatiepunt digitale overheid. Om leesplezier bij de jeugd te bevorderen gaat Theek 5 nauwer samenwerken met de basisscholen en kinderdagverblijven. De gemeente stelt subsidie beschikbaar om dit binnen de dienstverlening van de bibliotheek mogelijk te maken in de komende jaren.

Kansen bieden
Paul Adels, directeur bestuurder van Theek 5: “Hiermee kunnen we ons onverminderd blijven inzetten voor de inwoners van Gilze en Rijen. Dat doen we vanuit vestigingen in Rijen en in Gilze en steeds meer op andere locaties in de gemeente. Wethouder Merijn Scheifes. “Met Theek 5 en een bibliotheek in Rijen en een in Gilze heeft onze gemeente een prima bibliotheekvoorziening, die al onze inwoners ook kansen biedt. Dankzij de nieuwe afspraken bieden we inwoners in de komende jaren nog meer kansen om te lezen en zich te ontwikkelen.”

Meer leesplezier
Op dit moment verlaat 25% van de leerlingen van het basisonderwijs groep 8 met een taalachterstand. Plezier in lezen doet lezen en draagt bij aan beter leren lezen. Daarom investeert Theek 5 in de komende jaren in activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. “Dankzij een goede samenwerking met bijvoorbeeld de basisscholen en kinderdagverblijven is de bibliotheek ook een echte basisvoorziening. Goed leren lezen biedt kinderen na de basisschool meer kansen om zich te ontwikkelen. Daar hebben ze hun hele leven profijt van.” aldus de wethouder. Op de agenda staan onder andere een BoekStartkoffertje, BoekStart in de kinderopvang, De Bibliotheek op school, voorleesactiviteiten en workshops in de bibliotheek.

Informatiepunt Digitale Overheid
Sinds enkele jaren heeft de bibliotheek in Rijen een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het informatiepunt is er voor mensen die moeite hebben met digitale informatie. Bibliotheekmedewerkers helpen er inwoners op weg met trainingen of met het vinden van informatie op websites. Waar nodig verwijzen zij voor persoonlijke informatie zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties waarmee de bibliotheek samenwerkt, zoals het Dorpsteam, IMW, het Budgetcafé, VIPvoorelkaar, Vluchtelingenwerk, het AZC, het Taalhuis, de seniorenverenigingen en inkomensondersteuning via de gemeente Gilze en Rijen. Paul Adels: “Het informatiepunt voorziet in een behoefte. De dienstverlening wordt zeer gewaardeerd en steeds meer mensen weten hun weg naar het informatiepunt te vinden. Daarom wordt in de loop van 2023 ook in Gilze een Informatiepunt Digitale overheid (IDO) gerealiseerd. Tot dat moment kunnen inwoners uit Gilze uiteraard terecht bij het IDO in Rijen.”