Het college geeft Van der Horst aannemers opdracht om de sporthal Rijen te bouwen. Deze sporthal komt op het terrein van het voormalige sportcomplex Tropical – Margriethal aan de Mgr. Schaepmanstraat in Rijen.

De gemeente werkt momenteel samen met de aannemer aan de detailplanning voor de nieuwbouw. In januari weten we daar meer over. Daarnaast zijn we nog in gesprek met de aannemer over de laatste uitvoeringsdetails.
Van der Horst gaat de omgeving betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook schenkt van der Horst veel aandacht aan de veiligheid rondom de bouwplaats .

Ontwerp sporthal
In september stelde het college het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal al vast. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van de externe werkgroepen Sporthal en Omgeving, de interne projectgroep van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit onze gemeente.

Veel aandacht voor duurzaamheid
De nieuwe sporthal is energieneutraal. Zo komen er zonnepanelen op het dak van het de sporthal en is de akoestische bekleding op de binnenwanden van de sporthal gemaakt van gerecyclede petflessen. Ook is gedacht aan natuurinclusief bouwen. Zo komen er in overleg met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen nestkasten in de daarvoor geschikte gevels.