De VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook voor de veiligheid van onze inwoners.

Zo hebben fractievoorzitter Hans van Nistelrooij en raadslid Bart van Enschot tijdens de gemeenteraad van 13 februari gevraagd het rapport van adviesbureau TwijnstraGudde te bespreken in de commissie Ruimte. Dit rapport geeft de resultaten weer over het onderzoek naar alternatieve routes voor de brandweer als in de Julianastraat een fietstunneltje komt.Het rapport bespreekt 7 alternatieven, van het verplaatsen van de brandweerkazerne tot en met het heropvoeden van onze inwoners als het om “veiligheid denken” gaat. Van de 7 opties zijn er maar 2 haalbaar gebleken en ook bij die twee moeten kanttekeningen gemaakt worden.
De optie spoorovergang Vincent van Goghstraat is een van de goedkoopste en heeft een aanrijdtijd die gemiddeld acceptabel is. Toch wordt deze optie als laag gekwalificeerd omdat deze niet strookt met de inrichtingsplannen van de Militaire wijk. Daarnaast wordt en door ProRail aangegeven dat zij niet kunnen garanderen dat deze overgang in de toekomst openblijft omdat het goederenvervoer op ons spoor drastisch zal toenemen. Hiermee is dit geen toekomst bestendige optie. Rest de optie via de nieuwe tunnel Oosterhoutseweg. Deze optie heeft als nadeel een beduidend langere aanrijdtijd en nog onvoldoende heldere kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan de weginrichting. Ook deze optie strookt niet met de plannen voor de Militaire wijk en vraagt ook een nieuwe doorgang naar de Atalanta.

VVD Fractievoorzitter Hans van Nistelrooij: “De plannen van het college om voor ca. € 75 miljoen een fietstunneltje onder de Julianastraat te plaatsen blijkt, zoals steeds door ons genoemd, een ondoordachte verkiezingsstunt. Het isoleert de ca 1500 inwoners van Rijen Zuid niet alleen van alle voorzieningen in Rijen Noord maar het speelt ook nog met hun veiligheid.”

Doe ook mee met ons!
Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.