Leystromen en de gemeente werken samen met bewoners aan de wijkvernieuwing van de Militaire wijk. Door de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de onderlinge verbondenheid blijft de wijk ook in de toekomst een fijne plek om te wonen en te leven.

Ontwerp bekijken en meedenken
Naast woningbouw pakken we ook de inrichting van het openbaar gebied grondig aan. Met een groep betrokken bewoners uit de wijk is er afgelopen maanden hard gewerkt aan een mooi ontwerp. We vinden het belangrijk dat u meedenkt over de herinrichting van deze wijk. Daarom houden we op woensdag 5 april een inloopavond. Op deze avond laten we u het plan zien en beantwoorden we graag uw vragen. U kunt dan ook uw ideeën over het ontwerp kwijt. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in cultureel centrum De Boodschap, Nassaulaan 62-64 in Rijen.

In het ontwerp aandacht voor vrije tijd en klimaat
Met dit ontwerp krijgt de wijk een nieuw gezicht. Naast het vervangen van de riolering richten we de straten opnieuw in. Er is meer aandacht voor groen, parkeren en openbare verlichting. Verder komen er een speeltuin en buitenverblijfplaatsen. En er zijn klimaatmaatregelen. De parkeerplaatsen bestaan voor de helft uit gras en de andere helft uit verharding. Zo spelen we in op wateroverlast (hevige regenbuien) en hittestress. Daarnaast draagt dit bij aan biodiversiteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Bekijk het ontwerp online
Vanaf donderdag 6 april kunt u het ontwerp digitaal bekijken op wwwgilzerijen.nl/militairewijk.