D66 onderneemt opnieuw actie om de verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. De afgelopen twee jaar zijn er door busbedrijf Arriva enkele bezuinigingsvoorstellen gedaan voor de buslijnen in onze gemeente. Door actie van o.a. D66 zijn deze grotendeels weer ingetrokken. Maar nu worden er wederom bushaltes geschrapt. En rijden er minder sprintertreinen vanuit Rijen naar Tilburg en Breda.
D66 maakt zich sterk voor goede bus- en treinverbindingen.

Actie van D66 voor behoud van busverbindingen
In de zomer van 2021 kondigde Arriva plotseling aan om de weekendbus van lijn 130 (Gilze- Rijen-Breda) te schrappen, en buslijn 131 (Tilburg- Gilze-Rijen) helemaal te laten vervallen. Dat was toen reden voor D66 om meteen een succesvolle petitie te starten die rond de 700 handtekeningen opleverde. Samen met de PvdA bood Frits van Vugt (raadslid D66) deze petitie aan bij zowel Arriva als bij provinciebestuurder Van der Maat. Ook de volledige gemeenteraad steunde het verzet tegen de afbraak van het openbaar vervoer in onze gemeente. Als gevolg van de druk van inwoners en gemeenteraad werd het schrappen van busverbindingen grotendeels teruggedraaid door Arriva.

Nieuwe donkere wolken over bus en trein
Nu hangen er opnieuw donkere wolken boven het openbaar vervoer. De Nederlandse Spoorwegen besloot recent om in weekenden, avonden en vakantieperiodes minder sprinters in te zetten op het traject tussen Tilburg en Breda. En Arriva haalt enkele bushaltes uit de busverbinding tussen Rijen en Breda. Blijkbaar na overleg met en instemming van het college van B&W, m.n. wethouder Machielsen (Kern ’75). Hierdoor krijgen wederom veel inwoners problemen om tijdig op hun werk, school of bv. het ziekenhuis te komen.
Daarom diende Antonet Krol (D66) op 3 april een voorstel in bij de gemeenteraad om het college van B&W op te dragen om deze nieuwe bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan, door in overleg te gaan met Arriva, NS en de provincie. Dit voorstel wordt door de gehele raad ondersteund. D66 wil dat onze gemeente volop aangesloten blijft op de bus- en treinverbindingen. Uitholling van het openbaar vervoer is volstrekt onacceptabel voor de leefbaarheid van onze kernen!

Heeft u vragen of ideeën voor uw buurt? Neem contact op via: fractie@D66gilzerijen.nl.
U bent ook altijd van harte welkom op onze fractievergaderingen. Hou voor data onze facebookpagina in de gaten: https://www.facebook.com/d66GilzeRijen