Het nieuwe inkoopbeleid dreigt voor kleine lokale aanbieders een fiasco te worden. Zoals u in de media hebt kunnen lezen is vorige week één van de kleine zorgaanbieders triest genoeg al omgevallen. Ook de andere kleine dagbestedingen in onze gemeente dreigen tussen wal en schip te vallen. Grote onzekerheid voor zowel inwoners als voor de lokale zorgaanbieders zijn het gevolg.

Weeffouten
In de commissie samenleving van vorige week werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat de kleine aanbieders buiten de boot dreigen te vallen. Twee insprekers van onze lokale dagbesteding hebben de ernst en de gevolgen hiervan meegedeeld in de commissie.
Het nieuwe inkoopbeleid van Hart van Brabant moest alles eenvoudiger en overzichtelijker maken voor de gemeenten. Maar de weeffouten zijn steeds duidelijker te zien. Onze kleinere lokale dagbestedingen komen onder andere in de knel omdat ze te kleinschalig worden gevonden. En juist in dat laatste zit hun kracht.

Onzekerheid en verdriet
Onder inwoners die deze dagbestedingen bezoeken is ook veel onzekerheid en verdriet ontstaan. Ze weten niet of ze na 1 juli nog naar hun vertrouwde plek mogen. Aanbieders zelf komen ook in de problemen omdat ze vanaf december geen doorverwijzingen van cliënten meer hebben gekregen. Er is dus wel sprake van uitstroom maar niet van instroom. Daarnaast moeten ze door de onzekere overgangssituatie ook nog eens lang wachten op hun geld.

Appèl aan wethouder
Het CDA betreurt deze gang van zaken en heeft wethouder Doremalen in de commissie van de afgelopen week verzocht nu heel snel in actie te komen. Er moet een oplossing komen voor de weeffouten in het nieuwe inkoopbeleid. Anders kunnen we wachten op de volgende lokale zorgaanbieder die het niet langer redt. Het CDA vindt dat het dagbestedingsaanbod voor kwetsbare inwoners van onze gemeente goed geregeld moet zijn. De lokale dekking mag niet uitgehold worden. Het sociale domein in onze gemeente kan niet zonder een dekkend aanbod van goede lokale dagbestedingen. Laat deze kennis en kunde niet verdwijnen uit onze dorpen. Dat is niet goed voor onze lokale samenleving!

Contact opnemen met het CDA kan via j.frankemolle@cdagilzerijen.nl of via secretaris@cdagilzerijen.nl

Janet Frankemölle
Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen