Terecht maken veel mensen in Hulten, Gilze-Noord, Rijen-Zuid en Molenschot zich zorgen over het voornemen van Defensie om andere geluidszones te gaan hanteren. Hierdoor wordt de rust en leefbaarheid van onze vier kernen bedreigd. D66 verzet zich hiertegen, mede omdat Defensie zich van oneigenlijke argumenten bedient. In de plannen wordt voorbijgegaan aan de consequenties voor de inwoners die vlak bij de vliegroutes wonen.

Eigenlijk zijn er drie ‘boosdoeners’. Enerzijds de armslag die Defensie wil hebben om eens per zoveel jaar een beroep te kunnen doen op de vliegbasis Gilze-Rijen voor jachtvliegtuigen. Dat is een theoretische optie die de vliegbasis wil hebben, maar die belemmert wel de woningbouwmogelijkheden voor Hulten en Molenschot. Het andere probleem betreft het bromlawaai (de ‘rattle noise’) van de Chinook helikopters waar veel inwoners last van hebben. En daar komt nog bij dat veel vliegbewegingen onnodig boven woongebieden en op tijden (tot laat in de avond) plaatsvinden zodat de overlast soms erg groot wordt. Terecht zegt Hultenaar Michel van Boxtel: “Defensie wil zichzelf geen enkele beperking opleggen. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de rechten van omwonenden.”

Een goede buur past beter op
De vliegbasis levert echter ook hoogwaardige werkgelegenheid en dat is positief voor onze gemeente. En onze veiligheid is ermee gediend. Maar een goede buur hoort rekening te houden met de omwonenden. En dat gebeurt keer op keer niet, terwijl er voldoende oplossingen zijn die geen overlast veroorzaken. Zoals andere vliegroutes en zo min mogelijk avondvliegen. Of het meer gebruiken van de vliegsimulatoren. Ondanks veelvuldig overleg met het gemeentebestuur van Gilze-Rijen wil Defensie haar plannen doordrukken.  D66 hoopt en verwacht dat verzet van de omwonenden die hun bezwaren nu kunnen uiten tegen het Luchthavenbesluit, en de politieke druk op de beide bewindslieden, minister Ank Bijleveld (CDA) en staatssecretaris Barbara Visser (VVD), uiteindelijk Defensie tot inkeer zal brengen. D66 steunt dit. Wij willen dat de onnodige heliherrie ophoudt en zoveel mogelijk inwoners – die thans al overlast ondervinden – geholpen worden met isolatie en (waar nodig) compensatie.

D66 vindt dat het uiterst teleurstellend dat het gemeentebestuur, ondanks veelvuldig overleg over de vliegbasis, toch ‘overvallen’ lijkt door Defensie.