Insturen redactioneel stuk

Voorwaarden voor plaatsing van een redactioneel stuk zijn:

  • Het redactionele stuk heeft geen commercieel karakter. Wil je een commercieel stuk laten plaatsen, word dan lid of neem contact met ons op.
  • Het stuk mag geen geen gekleurd nieuws bevatten. Ook het promoten van of werving van stemmen voor een politieke partij is niet ¬†toegestaan.
  • Gezien het lokale karakter van het communicatieplatform hebben redactionele stukken afkomstig uit de gemeente Gilze en Rijen de voorkeur.
  • Zorg voor aantrekkelijk beeld bij je stuk. Alleen tekst, zonder foto of ander beeld, wordt meestal minder goed gelezen.

De redactie heeft het recht (ook al voldoet je artikel aan de voorwaarden) om het artikel te weigeren. Hier krijg je altijd bericht van.

Heb je een idee voor een artikel, maar heb je nog een vraag of jouw idee aan de inhoudelijke richtlijnen voldoet? Dan kun je het beste voordat je aan de slag gaat contact opnemen met de redactie.