Insturen redactioneel stuk

Algemeen
Geschikte content voor ons communicatieplatform voldoet sowieso aan de volgende voorwaarden:
  • De boodschap is helder, kort en bondig. Vraag je af, wat wil je jouw publiek/doelgroep vertellen?
  • Foto’s zijn scherp, in de breedte genomen (geen portretstand) en hebben een minimale grootte van 1280×720.

Voorwaarden voor plaatsing van een redactioneel stuk zijn:

  • Het redactionele stuk heeft geen commercieel karakter. Wil je een commercieel stuk laten plaatsen, word dan lid of neem contact met ons op.
  • Het stuk mag geen geen gekleurd nieuws bevatten. Ook het promoten van of werving van stemmen voor een politieke partij is niet  toegestaan.
  • Gezien het lokale karakter van het communicatieplatform hebben redactionele stukken afkomstig uit de gemeente Gilze en Rijen de voorkeur.
  • Zorg voor aantrekkelijk beeld bij je stuk. Alleen tekst, zonder foto of ander beeld, wordt meestal minder goed gelezen.

De redactie heeft het recht (ook al voldoet je uiting aan de voorwaarden) om een artikel te weigeren. Plaatsing wordt niet gegarandeerd en deelnemers aan HalloGilzeRijen gaan logischerwijze vóór niet-deelnemers. Zoals gebruikelijk bij (online)redacties en door het groeiend aantal inzendingen, sturen we niet altijd een antwoordmail terug. De inzender kan zelf de communicatiekanalen checken om te kijken of iets geplaatst is.

Heb je een idee voor een artikel, maar heb je nog een vraag of jouw idee aan de inhoudelijke richtlijnen voldoet? Dan kun je het beste voordat je aan de slag gaat contact opnemen met de redactie.

Insturen via onze speciale wetransfer pagina