Het eerste steunpakket dat halverwege maart door het kabinet werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Sinds woensdag 20 mei ligt het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Let op: sommige termijnen voor de aanvraag voor de huidige steunmaatregelen verlopen binnen nu en twee weken. Graag informeren we u over de wijzigingen in de steunmaatregelen.

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies
De nieuwe naam van de TOGS is Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Volgens deze regeling kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 20.000,- voor de komende drie maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Zowel de omzetdaling als de vaste lasten moeten minstens € 4.000 bedragen. Ook de nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling en is de nieuwe tegemoetkoming belastingvrij.

2. NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan
In de NOW-regeling kunnen bedrijven met omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo vervalt de ontslagboete, gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Ook hebben werkgevers die NOW 2.0 aanvragen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Bij de verlengde tegemoetkoming wordt de omzetdaling vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De verlengde tegemoetkoming kan vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet. De tegemoetkoming voor NOW 1.0 kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei).
Let op: De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

3. Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets
Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht en wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets. Hierdoor kan een zelfstandige in de nieuwe regeling geen inkomensondersteuning meer ontvangen als het gezinsinkomen boven het sociaal minimum komt. Daarnaast blijft de ondersteuning verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Let op: Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij hun woongemeente.

4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.
Let op: Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

5. Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Op onze website www.vermetten.nl/nieuws/corona-update-tweede-steunpakket-bekend worden bovenstaande maatregelen verder toegelicht. Uiteraard kunnen wij bovenstaande maatregelen verder toelichten of u helpen bij aanvragen. Neem contact op met uw relatiebeheerder of via ons algemeen telefoonnummer 0161 – 45 60 56.

Team Vermetten