Sinds de ambtelijke fusie in 2016 werkt de ABG-organisatie vanuit drie gemeentekantoren in Rijen, Alphen en Baarle-Nassau. Binnen elk gemeentekantoor werkt men voornamelijk aan één van de vier domeinen. Medewerkers zitten figuurlijk en soms letterlijk op afstand. Doordat de drie gemeentekantoren hemelsbreed op circa 20 kilometer van elkaar af liggen, vraagt dit veel reistijd en flexibiliteit van medewerkers.

Binnen de ABG-organisatie is het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en het harmoniseren van de werkprocessen een belangrijk aandachtspunt. Met de huidige manier van werken komt het zelden voor dat medewerkers elkaar toevallig ontmoeten, terwijl men daar wel bij gebaat is. Dat komt met name omdat sommige afdelingen in verschillende gemeentehuizen zitten. Zo worden de projecten gedaan vanuit het gemeentehuis in Rijen, maar de financiële administratie zit in Baarle-Nassau. Het maakt het voor de ABG-organisatie ook moeilijker om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden.

VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Als VVD fractie blijft het optimaliseren van de ABG huisvesting voor ons het uitgangspunt waarbij het belang van de ABG en onze inwoners voorop staat. Onze inwoners zijn het best gediend bij een goed functionerende ABG organisatie. Want deze medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze inwoners”.

Om uit de patstelling te komen waarin de ABG-organisatie terecht gekomen is door de weigering van Baarle-Nassau om in 2020 te besluiten over huisvesting, heeft onze Gemeenteraad op11 februari een voorstel van het college en het ABG-bestuur aangenomen om het overleg tussen de drie gemeenten weer vlot te trekken. Dit doen we door in een goed en scherp gedefinieerd proces met elkaar naar oplossingen te zoeken. Snelheid, zorgvuldigheid en draagvlak komen hierin samen. Dit proces zou voor de perspectiefnota in juli tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de huisvesting van de ABG organisatie moeten leiden, zodat eventuele gevolgen goed meegenomen kunnen worden bij de begroting voor de komende jaren.

VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Wij begrijpen dat op dit moment het procesvoorstel dat aangenomen is het best haalbare is gezien de patstelling waarin we door het Baarlese besluit van vorige jaar in terecht gekomen zijn. Als alle drie de raden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen blijven zitten op hun eerder besluit dan komen we niet verder. Het is tijd dat iedereen over het eigen gelijk heen stapt.”.

Het college heeft zich geen makkelijke opdracht gegeven maar het is goed te weten dat het belang van onze inwoners en de ABG organisatie voorop staat. Voor de ABG medewerkers is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en dat ze zich kunnen richten op de grote uitdagingen die wij in onze gemeente nog hebben. Want een optimaal en goed functionerende ABG-organisatie is essentieel voor goede dienstverlening voor onze inwoners en onze ondernemers. Daar zetten we als VVD de komende maanden vol op in.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.