Het gemeentebestuur stelt geïnteresseerden in de gelegenheid schriftelijk in te schrijven voor de pacht voor los land voor de duur van 1 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, van de volgende percelen landbouwgrond:

  • Percelen nabij Hannie Schaftlaan/Moerstraat in Rijen: M 366 ged., 487 ged. en 721 ged., gezamenlijk groot circa 3.16.72 ha.
  • Perceel aan de Zwarte Dijk in Rijen, bij rotonde: M 607 ged., groot circa 2.18.98 ha.
  • Perceel aan de Rielsebaan/Veldstraat in Gilze: L 829, groot circa 1.33.64 ha.
  • Percelen aan de Mosstraat/Hannie Schaftlaan in Rijen: M 706, 707 (ged.), 708, 709, 710 en 711, gezamenlijk groot circa 8.28.10 ha.

Hoe werkt het?

Wilt u inschrijven op een van bovenstaande percelen? Vermeldt u dan de prijs per hectare per jaar bij uw inschrijving. De gemeente hanteert de volgende criteria:

Er geldt de volgende rangorde:

  1. agrariërs uit de gemeente
  2. agrariërs van buiten de gemeente

Naast genoemde rangorde geldt de prijs als 2e criterium.

Er wordt een pachtcontract afgesloten conform artikel 397 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de hoogste inschrijving niet te gunnen.

Alleen schriftelijk inschrijven

Alleen inschrijvingen die uiterlijk op woensdag 8 november 2017 om 10.00 uur zijn ingediend in een gesloten envelop op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Rijen (balie/receptie) in de daarvoor bestemde verzegelde doos die op de balie staat tellen als geldige inschrijving. Vermeldt op de envelop “inschrijving landbouwgrond 8-11-2017″. Let op: inschrijvingen dus niet per post verzenden en niet afgeven aan de baliemedewerk(st)er, maar in de doos deponeren! Op 8 november om 10.00 uur openen we bij de balie de inschrijfenveloppen. Inschrijvers mogen hierbij aanwezig zijn.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Renate van Strien-Snoeren of Nadine van Dongen-Körver van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 088-3821000 of via renatevanstrien@abg.nlof nadinevandongen@abg.nl.Overzichtstekeningen met de te verpachten percelen liggen ter inzage bij de receptie of kunt u digitaal aanvragen.

Te downloaden:

Percelen pacht 2018 (PDF, 1.295 kb)