In de spotlight

De belangrijkheid van het natuurpodium

 

Tekst: Jep de Goede

In tijden van voorspoed is er altijd plaats voor kunst en cultuur, in mindere tijden gaat men zich meer richten op individuele verrijking. We leven momenteel in een prachtige tijd. Het gaat goed met ons. Daarom zien we langzaam maar zeker meer kunst verschijnen en krijgt cultuur conceptueel een plaats. Ik mag dit keer spreken met John Merkus, een van de stichters van het Natuurpodium.

John is inmiddels al ruim twee jaar bezig met het Natuurpodium. Het Natuurpodium is een idee dat kunst, cultuur en natuur op een leuke wijze aan elkaar koppelt. Vandaag de dag is het podium nog geen tastbaar gebouw. Echter kun je al wel genieten van diverse uitingen die binnen dit idee een plaats gaan krijgen. Het Natuurpodium On Tour biedt diverse kunstenaars en groepen de kans om op leuke plekken te laten zien wat ze in huis hebben en genereert bekendheid voor het podium.

Ik wilde uiteraard te weten komen hoe John aan het idee gekomen is om een dergelijk podium op te zetten. John heeft een stacaravan in de omgeving van Luyksgestel. Fietsend door de bossen, trof hij een openluchttheater aan genaamd “De Hunnebergen”. De plaatsing hiervan met het aantrekkelijke programma maakte dat hij na wilde denken. “Als ik stop met werken, wordt dit mijn nieuwe uitdaging”. Gemeente Gilze-Rijen verdient ook een dergelijk concept. Na enkele brainstormsessies met eensgezinden, was het geesteskindje geboren.

Om een droom als deze te verwezenlijken moet er vanalles gebeuren. Diverse overleggen, vergunningen en netwerkers zijn nodig om überhaupt een start te kunnen maken. Lokale ondernemers willen graag meedenken. Gotcha komt met een lichtplan en een Poolse onderneming wil de tribune maken van gerecycled zee-plastic. De tribune op zichzelf is al een kunststuk. Een school in Oosterhout, het Sint Oelbert Gymnasium, zal studenten een afstudeerplaats aan kunnen bieden bij het podium in het kader van marketing en drama. En omdat sfeer allesbepalend is voor podium heeft Mark van der Pennen aangegeven te willen investeren. Zijn kennis in het maken van flexibele horeca zal er voor zorgen dat elke voorstelling een belevenis wordt als geen ander.

Het Natuurpodium wordt een dorpsplein a la France. Een sociale ontmoetingsplaats van kunst en cultuur. Het zal een plaats bieden aan; Mode, wandelingen, exposities en theater. De plek nodigt uit tot het maken van allerlei prachtige verbindingen. Maar om dit conceptuele kunststukje een kans te geven moeten de plaatselijke gezamenlijke ondernemers ook hun nek uit durven steken. Samen met de lokale entrepreneurs kunnen we het virtuele/echte cultuurcafé realiseren. Het zal een plaats zijn waar alles samenkomt. We kunnen daar elkander een dienst bewijzen en daar een dienst voor terug verwachten. Eensgezindheid begint bij gezamenlijke gemoedelijkheid.

Het Natuurpodium heeft een plaats weten te vinden bij AV Spiridon op het terrein. En zal daarmee krachtige buren krijgen zoals Satelliet Meubelen maar ook de Vijf Eiken. Beiden zullen voor het podium van waarde zijn. Er gaat namelijk niets boven een lekkere wandeling in Surreabos langs een leuk pop-up theater met degelijke stoelen, om later een lekker hapje te kunnen eten. Het klinkt als een “Match-made-in-heaven”. De koppeling tussen al die verschillende ondernemers zien we elders in de gemeente al ontstaan met de oprichting van Toerlezjoeren (Een verbastering van het Frans). Echter zal dit concept daar kunst en cultuur bij betrekken. De enige partij wiens rol nog niet geheel duidelijk gemaakt is is de gemeente zelf. “De zoen is er nog niet vanuit de gemeente”. Dat wil zeggen dat onze lokale overheid er wel oren naar heeft, maar niet weet af te kaderen waar zij behulpzaam kunnen zijn.

Maar naast al die prachtige verbindingen en uitingen is er één zeker noemenswaardig. De verbinding met het COA. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Gezien de trend om inmenging van buitenlandse culturen als gevaar te zien vind ik dit een belangrijke verbinding. De samenwerking zal asielzoekers de kans geven kennis te maken met onze cultuur en daar zelfs een steentje aan bij te kunnen dragen. Dit zou nog wel eens de mooiste vorm van integratie kunnen worden. Een vorm waar zelfs de rest van ons mooie kikkerlandje nog wat van zou kunnen leren.

Er valt nog veel meer te vertellen over een podium in wording. Echter is het niet aan een schrijver om de kunst van natuur en theater te etaleren. Graag nodig ik u allen daarom uit. Om zoveel mogelijk pop-up theaters en natuurpodia in onze omgeving te bezoeken. Niet alleen het podium zal daar van kunnen groeien. Maar wij als volk ook. Cultuur is als taal, eeuwig in ontwikkeling. En het is aan ons om die ontwikkeling te beschermen en te voeden. Niet bang zijn voor nieuwe uitingen maar vooral leren genieten van wat wij elkaar te bieden hebben. Onze gemeenschap verdient een prachtig loket voor kunst en cultuur. En laat me dit nou aanwijzen als beste kandidaat.

Je kunt Het Natuurpodium ook even bezoeken op de Jaarmarkt in Rijen op 17 oktober!