Nadat onze schoolverlaters al in groep 7 blijk hadden gegeven van de nodige kennis op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, hebben deze kanjers het nu gepresteerd om de Verkeersquiz Gilze en Rijen te winnen! Een van onze leerlingen uit groep 8 behaalde vorig jaar al de hoogste score en kreeg het predicaat Cum Laude tijdens het landelijk Verkeersexamen. We zijn buitengewoon trots op hun prestaties en hebben dan ook het volste vertrouwen dat ze volgend schooljaar veilig op weg kunnen naar het Voortgezet Onderwijs.