Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 19 november 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Nieuwe woonvisie: “Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers”

Er is in de afgelopen jaren te weinig gebouwd in de gemeente Gilze en Rijen. De gemeente staat voor een inhaalslag. Er staan in de komende jaren gemiddeld 125-150 nieuwe woningen per jaar gepland. Verder ligt er in de komende jaren een flinke opgave om de bestaande woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. Dit staat in de woonvisie: “Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers”. De woonvisie geeft voor elk dorp richting aan bestaande bouw en nieuwbouw, om zo te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoeften. Het college vraagt de gemeenteraad om de woonvisie vast te stellen.

Wijzigingsplan vastgesteld
Op een terrein aan de Wierkstraat 2 in Hulten is een boerenbedrijf gestopt. Er zijn plannen om er een caravanstalling te maken. Omdat de bestemming van het terrein verandert, is een wijzigingsplan nodig. Het wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen. De gemeente heeft geen reacties ontvangen. Het college heeft het wijzigingsplan vastgesteld.

Memo over ontwikkelingen dienstverleningskanaal WhatsApp
Inwoners kunnen via WhatsApp vragen aan de gemeente stellen. Per 7 december 2019 veranderen de gebruiksvoorwaarden van WhatApp. Het college zorgt er voor dat de gemeente hieraan voldoet. Voor de inwoners verandert er niets, WhatsApp blijft voor hen beschikbaar via 06-12118529.