We staan in Gilze en Rijen voor een uitvoeringopgave waar menig gemeente jaloers op is: Verschillende fietsvoorzieningen, nieuwbouw van basisschool De Wildschut, sporthal Achter de Tuintjes, sporthal ter vervanging van de Margriethal in Rijen, de centrumplannen, vele wegen en pleinen die een herinrichting krijgen zoals Rijen Noordoost, Bisschop de Vetplein en voor Hulten zal ook een plan worden uitgewerkt voor een autoluwe inrichting. Wat betreft de ABG-organisatie staan we ook voor een belangrijke stap. Kern ’75 gaat ervoor om het convenant “Doorzicht” met huisvesting van de ambtelijke organisatie op een centraal gelegen locatie vorm te geven. Samenwerking in ABG-verband is noodzakelijk om goed samen te kunnen werken met omliggende gemeenten. Hiervoor nemen we dan ook middelen op in onze begroting. Ook voor de herverdeling van het gemeentefonds is het belangrijk om nu al te anticiperen en hiervoor middelen op te nemen. Goed dat we als gemeente deze keuze kunnen maken en niet achteraf de rekening gepresenteerd krijgen. Punten van zorg hebben we ook zeker. 2021 zal nog steeds een forse onzekerheid geven op onze gemeente als je kijkt naar de gevolgen die Corona met zich meebrengt. Maar dat zeker niet alleen: De kosten voor WMO en jeugdzorg lopen de spuigaten uit en vormen momenteel ruim 40% van onze uitgaven ofwel ruim 29 miljoen Euro. Het is wenselijk dat we dit beter in de hand kunnen krijgen. Waar we aandacht voor vragen is de verkeersdruk en veiligheid in alle kernen. Verder vragen we aandacht voor het realiseren van groenprojecten zoals aan de Moerstraat in Rijen en D’n Steenakker en Mollebos in Gilze. Voor de toekomst gaan we vragen om meer budget vrij te maken voor beheer en onderhoud van parken en andere mooie groengebieden in onze gemeente. Verder vragen we aandacht voor goedkope betaalbare koopwoningen in onze gemeente.

Over de begroting praten zonder het te hebben over de Euro’s kan natuurlijk niet. In de media wordt hier soms populistisch over geschreven. Een percentage belastingverhoging zegt niet alles en als je inwoners gaat vragen of ze minder belasting willen betalen zegt iedereen natuurlijk ja……. Kern ’75 houdt het graag bij de feiten. Het gaat om het totaalplaatje van wat je kwijt bent aan woonlasten en daar is OZB er één van, net als de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Gemiddeld genomen gaan we in 2021 €617 betalen per gezin. Dat wil zeggen een relatieve stijging van 3,2%. Als je dit afzet tegenover gemeenten om ons heen van vergelijkbare omvang dat zijn we echt heel goedkoop uit. Per gezin ben je in Dongen, Oisterwijk en Goirle ongeveer 200-260 euro duurder uit. In onze buurgemeente Alphen-Chaam zelfs 320 euro.

Fijn dat we als gemeente onze inwoners en bedrijven voorzieningen zoals de scholen, sportaccommodaties, volop bouwplannen aan kunnen bieden als één van de goedkoopste gemeente van Nederland. Concluderend: laten we de doelstellingen van deze begroting eerst maar eens waarmaken en dat in zo ongeveer de goedkoopste gemeente van Nederland.

Voor een gesprek staat Kern ’75 altijd open en kun je altijd contact opnemen via onze raadsleden Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Jeroen van Gils, Ruud van Iersel of Corné Machielsen. Via onze website www.kern75.nl of info@kern75.nl kan natuurlijk ook.