Het Centrumplan Gilze parkdeel is bijna compleet. Vrijwel alle woningen zijn gebouwd of komen in 2021 in de verkoop. In het voorjaar van 2021 krijgt ook het eerste deel van de inrichting van de openbare ruimte definitief vorm. De kunstuiting naar het idee van Jan van Ijzendoorn is eind 2021 klaar. De inrichting past bij het karakter van het dorp: veel groen, kleinschalig van opzet en ‘speels’ ingericht. De kunstuiting levert ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in Gilze. Op basis van cofinanciering investeren het project Natuur in de Wijk en gemeente in totaal 163.000 euro in het openbaar gebied.

Wat komt er in het openbaar gebied?
We planten veel verschillende soorten groen. Door dit groen slingert straks een pad. In het park komt een speelplek voor kinderen. Ook een lint van bijenkasten en een bijenhotel zijn onderdeel van het plan. Door het modelleren van de bodem ontstaan droge en natte plekken. Een deel van de aanleg wordt betaald uit de subsidieregeling Natuur in de Wijk. Dit project heeft als doel om meer robuuste natuur en geschikte nestplaatsen te realiseren. Bijvoorbeeld voor soorten als de huismus, de gierzwaluw en vleermuizen.

Welke kunst komt er in het openbaar gebied?
De definitieve inrichting van het openbaar gebied is onderdeel van de kunstuiting. De kunstuiting is een vorm van land-art. Hiervoor moest de kunstenaar zelf het geld inzamelen, bijvoorbeeld met subsidies. Dit is nog niet helemaal gelukt en de gemeente wil het Centrumplan Gilze parkdeel graag afronden. Daarom hebben we afgesproken om de kern van het oorspronkelijke plan overeind te houden en gefaseerd uit te voeren. Later bekijken we of het de kunstenaar lukt om extra te investeren in kunst in het parkdeel.

“We hebben veel waardering voor de inbreng en het geduld van omwonenden en kunstcommissie in de afgelopen jaren. De kunstenaar is destijds met een moeilijke opdracht op pad gegaan. Ook al gebeurt de aanleg later dan we eigenlijk hadden gewild, het idee van kunstenaar Jan van Ijzendoorn wordt werkelijkheid. De kunstuiting is niet alleen een aanwinst voor het parkdeel, maar ook een vliegwiel voor de biodiversiteit in Gilze. Daar zijn we als college blij mee. Net als met het feit dat we in 2021 een mooi, nieuw openbaar gebied krijgen in Gilze.” aldus wethouder David Vermorken (kunst en cultuur).

Wat gebeurt er in de komende periode?
We starten met de aanleg van de speelplek. Later in 2021 volgt de aanleg van de kunstuiting in het openbaar gebied.