70-plussers mogen toch lid zijn van een stembureau

De burgemeester van Gilze en Rijen had besloten om bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart a.s. niet toe te staan dat 70-plussers in maart als vrijwilliger ingezet worden op een stembureau in verband met de heersende corona-epidemie. De PvdA Gilze en Rijen besloot daarom schriftelijke vragen aan de burgemeester te stellen. Een van de vragen was of hij bereid was in gesprek te gaan met betreffende mensen en op basis daarvan zijn besluit te herzien.

Stembureaubezetting
Na eerst te zijn aangeschreven om zich op te geven als stembureaulid voor de komende Tweede Kamerverkiezingen besloot de burgemeester later dat mensen van 70 jaar en ouder niet als vrijwilliger actief mochten zijn op een stembureau “om gezondheidsrisico’s te beperken’. Dit omdat 70-plussers tot één van de risicogroepen behoren voor wat betreft corona. Landelijk worden 70-plussers echter niet uitgesloten als stembureaulid. Het advies van de minister van Binnenlandse Zaken is dat iedereen van 70 jaar en ouder zelf een afweging moet maken of men in maart a.s. actief wil zijn als stembureaulid.

Vragen PvdA
De fractie van de PvdA Gilze en Rijen stelde daarop schriftelijke vragen aan de burgemeester. Waarom had de burgemeester deze beslissing genomen in afwijking van de landelijke richtlijnen? Daarnaast riep de PvdA in de vragen de burgemeester op om met de 70-plussers in onze gemeente die zich hadden gemeld om in maart aan de slag te gaan op een stembureau in gesprek te gaan en om mede op basis van die gesprekken zijn eerdere standpunt te herzien.

Besluit herzien
Dit heeft de burgemeester opgepakt en heeft hij persoonlijk gesproken met alle 70-plussers in Gilze en Rijen die in de afgelopen jaren actief zijn geweest en weer bereid waren als lid van een stembureau te fungeren. Daarop heeft de burgemeester zijn eerdere besluit herzien en stelt nu ook weer mensen van 70 jaar en ouder in de gelegenheid om in maart actief te zijn als stembureaulid.

Tevreden
PvdA-fractievoorzitter Marielle Doremalen: “De goedbedoelde poging van de burgemeester om de risicogroep 70-plussers te beschermen valt te prijzen. We zijn als PvdA echter blij dat de beslissing is aangepast in een advies dat past binnen de landelijke richtlijn, waarmee 70-plussers zelf de afweging kunnen maken of ze de risico’s in deze coronatijd willen lopen. Wij zijn van mening dat zij dat prima zelf kunnen.”