Lekker op de fiets een rondje door het dorp.

Op de plek waar de noodlokalen achter de Schoorveken stonden zijn jonge bomen aangeplant. De units zijn onlangs verplaatst naar de Prinsenbosschool op het AZC waar ze tijdelijk onderdak bieden aan leerlingen. Aangekomen in de buurt van de Sporkt, Zaaren en Breebroek vallen me de voorzieningen op die zijn of worden getroffen om wateroverlast bij overdadige regenbuien te voorkomen. Een aantal straten in die omgeving wordt binnenkort vernieuwd waarbij het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool, ook wordt de wortelopdruk aangepakt. In Rijen Zuidwest zie ik dat de werkzaamheden in het kader van 30 km zonering ver zijn gevorderd. Er zijn verkeer remmende maatregelen getroffen in de vorm van verkeersplateaus met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Er wordt nog specifiek gekeken naar de situatie rondom de Vijf Eiken school. De mogelijkheden voor een Kiss&Ride strook, gecombineerd met eenrichtingsverkeer op het Adriaansenpad worden nader onderzocht. Ik vervolg mijn weg langs de N361 en zie dat door de provincie de fietspaden en het wegdek al zijn aangepakt. Ook hier zie ik aanplant van jonge (compensatie) bomen. Over enige jaren volgt de ondertunneling van het spoor. Ik fiets even het sportpark Vijf Eiken op en zie dat de hockey velden van HCGR er weer keurig bijliggen. Ook is Ledverlichting aangelegd in het kader van verduurzamen van gemeentelijk accommodaties. De kunstgrasvelden van vv Rijen worden dit jaar vervangen en ook hier zal Ledverlichting worden geplaatst. De werkzaamheden aan de MFA Sportparkweg vorderen gestaag. De BUDO vereniging en RHV hebben zelf financieel bijgedragen en gaan de accommodatie samen gebruiken. Wat wordt er toch veel aangepakt in Rijen. Er wordt duidelijk uitvoering gegeven aan het gesloten coalitieakkoord. De zomertijd is begonnen dus er volgen meer fietstochten.

Lijkt het u leuk om eens een kijkje in de keuken te doen bij Kern ’75 dan nodigen wij u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of ons gewoon aan te spreken. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente deze nog mooier te maken.