Er zijn 352 gemeenten in Nederland. Ook dit jaar staat de gemeente Gilze en Rijen weer in de top 5 van goedkoopste gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. De Atlas 2021 geeft aan dat Gilze en Rijen op de lijst van woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning is gestegen van plek 5 in 2020 naar plek 4 in 2021. In 2019 stond Gilze en Rijen op plaats 1 als goedkoopste woongemeente van Nederland.

Waar in Nederland per huishouden voor een eigen woning gemiddeld €811 betaald wordt, is dat in Gilze en Rijen slechts €621.

“Niemand betaalt graag gemeentelijke lasten. Toch zijn die noodzakelijk om voorzieningen op peil te houden. Onze inzet is en blijft om de gemeentelijke lasten op een verantwoorde manier zo laag mogelijk houden en dat is ook dit jaar gelukt.” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij.

VVD wethouder van Financiën David Vermorken vult aan “Een huishouden met een eigen woning betaalt in Nederland dit jaar gemiddeld 811 euro aan gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In Gilze en Rijen is dat voor meerpersoonshuishoudens €621. Dit is ook een mooie steun in de rug voor ons beleid om op basis van zo laag mogelijke lasten te investeren in goede voorzieningen in onze vier dorpen. Maar ook waar nodig onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen te blijven ondersteunen.” vervolgt wethouder David Vermorken.

Toch zijn er ook zorgen om de toekomst. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld uit het gemeentefonds krijgen voor bijvoorbeeld de zorg voor onze ouderen en voor de Jeugdzorg: “Als gemeente merken we dat steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben, maar we krijgen vaak niet het geld om dat te regelen. We zullen dan ook in Gilze en Rijen steeds moeilijke keuzes moeten maken voor de forse opgaven waar we in de toekomst nog voor staan.” legt VVD fractievoorzitter Hans Rutten uit.
Gelukkig biedt onze gemeente voor wie door omstandigheden krap bij kas zit en de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, de mogelijkheid van gespreide betaling, de mogelijkheid om kwijtschelding van de afvalstoffen- of rioolheffing aan te vragen of een beroep te doen op inkomensondersteuning.

Heeft u interesse in de lokale politiek of wil je met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.