De gemeenteraad heeft op 19 juli 2021 het bestemmingsplan vastgesteld voor de herontwikkeling van de oude locatie van basisschool De Kring en de locatie van de gymzaal aan de Mgr. Ariënsstraat in Rijen. Hiermee kunnen Leystromen, De Bunte Vastgoed Zuid en de gemeente verder met de voorbereiding van de bouw van woningen op deze locatie. Voor de schoollocatie is het ontwerp van het woningbouwplan al bekend. Voor de locatie van de gymzaal wordt binnenkort bekend wat de invulling gaat zijn. Omdat het om de herontwikkeling van dit gebied gaat, zijn beide locaties in het bestemmingsplan opgenomen.

Op de schoollocatie komen 8 grondgebonden rijwoningen, 8 gestapelde woningen in de vorm van boven-benedenwoningen, in een deel van het oude schoolgebouw komen 8 gestapelde woningen en aan een deel van het oude schoolgebouw worden 2 patiowoningen gebouwd. Het plan bestaat uit een mix van sociale huurwoningen, betaalbare vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. “Dit is weer een antwoord op de grote vraag naar woningen in onze gemeente. Vooral voor starters en mensen die op zoek zijn naar een goedkope woning biedt deze ontwikkeling kansen.” legt wethouder Sandra Diepstraten (wonen) uit. Vanuit een enkele jaren geleden gehouden woonbehoefteonderzoek hebben we de kaders voor dit plan bepaald. Voor de woningen gaat een zelfbewoningsplicht gelden. Dat betekent dat de koper of huurder er voor tekent uitsluitend zelf in de woning te gaan wonen en die woning niet onderverhuurt of binnen twee jaar niet aan anderen verkoopt.

De woningen zijn nog niet in de verkoop of de verhuur. De Bunte Vastgoed Zuid en Leystromen bieden al wel meer informatie over de nieuwe woningen. Ook is het mogelijk om een mailadres achter te laten om op de hoogte blijven van de start van de verkoop of verhuur.

Voor meer informatie over de huurwoningen, kijk op: https://www.leystromen.nl/ik-zoek/nieuwbouwwoning/voormalige-school-de-kring-rijen/
Voor meer informatie over de koopwoningen, kijk op: https://www.debunte.nl/projecten/jps-de-kring