De fractie van het CDA heeft mevrouw Annette Stinenbosch als nieuwe wethouder in de gemeente Gilze en Rijen voorgedragen. Zij volgt Sandra Diepstraten op. Annette zal de gehele portefeuille en alle projecten van haar voorganger overnemen. Zowel de zwaarte als de maatschappelijke relevantie van de portefeuille, denk aan bijvoorbeeld de verschillende woningbouwprojecten en de spoorzone, vormden aanleiding voor het CDA om ook voor de laatste maanden van deze raadsperiode te voorzien in een ervaren bestuurder en deskundige wethouder.

“We zien dat het college werkt aan grote opgaven en de belangen groot zijn. Daarom zijn we in ons CDA-netwerk heel bewust op zoek gegaan naar een bestuurder met veel ervaring, de noodzakelijke expertise op de portefeuille en niet geheel onbelangrijk iemand die ook nog eens heel aimabel is. We zijn dan ook heel erg blij met de komst van Annette Stinenbosch,”aldus fractievoorzitter Janet Frankemölle.

Annette Stinenbosch heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam, aangevuld met een post-doctorale opleiding bestuur en toezicht. Ze is woonachtig in Bergen op Zoom, waar zij eerder ook wethouder is geweest. Annette Stinenbosch: “Ik verheug me er enorm op om kennis te komen maken de leden van het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat en natuurlijk met de inwoners. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het bestuur van de prachtige gemeente Gilze en Rijen”. Janet Frankemölle: “We wensen Annette heel veel succes en plezier toe!”