Op 3 januari a.s. willen de coalitiepartijen in Gilze en Rijen een tijdelijke wethouder benoemen. Deze gaat voor de laatste 3 a 4 maanden van de raadsperiode de onlangs vertrokken wethouder Diepstraten vervangen. Volgens D66 is dit is onzinnig en onnodig. Bovendien kan dit de gemeente minimaal 127.000 euro wachtgeld kosten. Kortom een niet uit te leggen voornemen, waar D66 sterk op tegen is, en dat opnieuw leidt tot verspilling van gemeenschapsgeld in Gilze en Rijen.

Aanleiding: vertrek wethouder Diepstraten
Onlangs stapte Sandra Diepstraten plotseling op als wethouder. Omdat ze onvoldoende ruimte en vertrouwen ervoer in de ondersteuning van de ambtelijke organisatie. En er verschil van mening was met de rest van het college van B&W over aanpak en urgentie in haar takenpakket, met name de woningbouw.
Juist in de woningbouw is er veel werk te doen volgens D66, want we lopen daar flink achter, en het ontbreken van urgentie bij het college vinden wij daarom ook een zorgwekkend punt.

D66 en GGR: verdeel als college de taken – dat kan makkelijk
Omdat er nog maar drie maanden te gaan zijn tot de volgende verkiezingen, schreven D66 en Groen Gilze Rijen op 11 december een brief naar het college van B&W met de aansporing om de taken snel te herverdelen tussen de resterende vier collegeleden. En om de inwoners niet nog een keer op extra kosten te jagen door het aanstellen van een tijdelijke extra wethouder. Daar kregen ze geen antwoord op. Maar achteraf blijkt dat het CDA – gesteund door de coalitiepartijen Kern ’75, VVD en Gemeentebelang – al bezig was met een nieuwe kandidaat voor de laatste manden van deze raadsperiode.

Voordracht mevr. Stinenbosch: vreemde keuze
Net voor de kerst bereikte ons namelijk het onverwachte bericht dat het CDA mevr. Annette Stinenbosch voordraagt voor deze korte periode, om de taken van ex-wethouder Diepstraten over te nemen. Deze mevrouw zou veel expertise hebben met deze taken, maar ons komt voor dat dat wel meevalt: mevrouw Stinenbosch was slechts 2 jaar wethouder in Bergen op Zoom, en heeft daar al die tijd politiek onder vuur gelegen als wethouder Financiën en bedrijfsvoering, en ze is uiteindelijk noodgedwongen af moet treden vanwege een slecht lopend zwembadproject.

Benoemen tijdelijke wethouder is onzinnig en onnodig
De D66-fractie is van mening dat het tijdelijk benoemen van een nieuwe wethouder ( voor a.s. maandag 3 januari gepland) onzinnig en onnodig is.
Antonet Krol, fractievoorzitter van D66: “Onzinnig, omdat de beoogde wethouder nauwelijks ervaring heeft op de taken van ex-wethouder Diepstraten, nl. ruimtelijke ordening, woningbouw, de spoortunnel en het luchthavenbesluit. En het maanden gaat duren voordat een nieuwe wethouder is ingewerkt; daardoor kan ze niet productief noch effectief zijn. Denk aan het spoortunnelproject waar we nu al 15 miljoen overschrijding hebben en we in januari dit financieel debacle met het college gaan bespreken. Veel te complex om daar nu voor deze korte periode in te stappen. Bovendien kent ze onze gemeente niet, en daar heeft ze in 3 maanden ook de tijd niet voor. Onnodig, omdat de resterende 3 wethouders en de burgemeester best – voor deze korte tijd dat dit college nog te gaan heeft – de taken onderling kan verdelen. In andere vergelijkbare gemeenten doen ze het ook met drie wethouders.”

Ook verspilling van gemeenschapsgeld
Frits van Vugt, raadslid D66, vult aan: “Het is ook verspilling van gemeenschapsgeld. Deze tijdelijke wethouder kost 3 a 4 maanden salaris, bovenop het wachtgeld dat de gemeente al kwijt is aan de vorige wethouder. Bovendien heeft zo nog eens recht op een half jaar wachtgeld, als ze maximaal 3 maanden blijft. Dat is een bedrag van ongeveer € 37.000.
Maar de kans is groot dat ze blijft tot de benoeming van het nieuwe college, ergens in april-mei. In dat geval heeft ze recht op maximaal 2 jaar wachtgeld. Makkelijk verdiend: 4 maanden werken en daarna nog eens 2 jaar wachtgeld, van maximaal € 127.000. En dan tel ik de storting in het pensioenfonds en mogelijke reintegratiekosten niet eens mee. Onverantwoord om hier gemeenschapsgeld voor te gebruiken, zeker nu onze gemeentekas al praktisch leeg is”.

D66: tegen deze benoeming
Antonet Krol: “Vandaar dat wij tegen deze benoeming zijn, en we hopen dat we de coalitiepartijen ervan kunnen overtuigen dat dit een heel slecht besluit zou zijn. We zijn vandaag een petitie gestart om onze inwoners ook te informeren en hen de kans te geven zich ook uit te spreken.”

Kijk op: “gilze-rijen.d66.nl” of op onze Facebook pagina