Wij zoeken de verbinding met onze inwoners. Daar halen wij veel ideeën op. Met allerlei groepen en clubs in onze gemeente hebben wij contact en dragen we alternatieven en oplossingen aan in de gemeenteraad. Om enkele voorbeelden te noemen: we hebben de afgelopen jaren contact gehad met inwoners uit Rijen Noord-Oost waar de boel blank stond: we deden het voorstel regenwater van het riool te los te koppelen en dat werd aanvaard door de gemeenteraad. We spraken met inwoners aan de Rielsebaan en drongen aan op een vrij liggend fietspad tussen Gilze en Riel. Ook dat voorstel van ons wordt nu voorbereid.

Zo waren wij onlangs met de scouting in Rijen
Scouting Rijen is een bloeiende vereniging. D66 heeft diep respect voor de leuke en leerzame activiteiten, die door de vrijwilligers wekelijks worden opgezet en uitgevoerd. Hun thuishonk dat daarvoor wordt gebruikt is na zo’n 36 jaar aan een opknapbeurt toe. Zelf heeft de scouting al allerlei activiteiten ontplooid om geld in het laadje te brengen voor de verbouwing. Om de laatste stap te kunnen zetten is een aanvullende financiering nodig.  D66 ondersteunt verenigingen en organisaties die zich inzetten voor versterking van sociale contacten, educatie, sport, culturele ontplooiing. Daarom denken wij ook graag met de scouting mee, en niet alleen in Rijen.

Scholen hebben onze aandacht, zoals de Wildschut in Gilze
Ook met de scholen onderhouden wij goede contacten. D66 Gilze en Rijen wil extra geld op alle scholen voor bijv. muziek- en dramalessen.  Maar ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren wat de natuur voor hen doet. Zoals basisschool de Wildschut, waar een deel van het schoolplein pas geleden door de NLGR werd vergroend, zodat de kinderen ook tijdens hete zomerdagen lekker buiten kunnen spelen. Dergelijke projecten waar inwoners elkaar helpen, wil D66 graag ondersteunen.

Burgerintiatief Rijenontspoort rekent op ons
Met Rijen ontspoort staan wij al een aantal jaren in contact. Wij steunen hen in hun verzet tegen een auto-te-gast tunnel. En pleiten met hen voor een comfortabele fiets-  en voetgangerstunnel.  Zo zijn wij onlangs, in overleg met Rijenontspoort,  een petitie gestart. Die is al door ruim 500 inwoners ondertekend!  Maar U kunt deze nog steeds tekenen! Zie de QR-code.

De busverbinding Tilburg – Gilze  – Rijen is gered
Mede door de grote steun die onze D66-petitie tegen het opheffen van twee buslijnen vorig jaar kreeg (650 ondertekenaars) en onze gesprekken met Arriva en de provincie, zijn de busverbindingen gered. Prima voorbeeld hoe je samen een vuist kunt maken.

Inwoners aan het stuur!
Ons initiatief om inwoners zelf voorstellen te laten doen aan de gemeenteraad werd aangenomen door de raad. Het eerste initiatief is inmiddels al behandeld. Kansen volop voor inwonersinvloed, dus! Maar het kan nog beter. Daarom willen we wijken en buurt een eigen budget geven om de omgeving naar eigen inzicht in te richten. En we zijn voor invoering van een lokaal referendum, waardoor inwoners besluiten van de gemeenteraad mogen terug draaien.

https://www.d66.nl/gilze-en-rijen

Reactie? Mail ons: fractie@D66gilzerijen.nl