Op woensdag 9 maart 2022 heeft wethouder Annette Stinenbosch de sleutels van het oude schoolgebouw van De Kring overhandigd aan Jannes Pekaar van De Bunte Vastgoed Zuid BV. Dit betekent dat de bouw van woningen op deze locatie gaat starten.

Deze maand wordt gestart met het slopen van de voormalige aanbouwen aan het oorspronkelijke schoolgebouw en het bouwrijp maken van het perceel. Het oorspronkelijke schoolgebouw uit de jaren vijftig blijft behouden en wordt geschikt gemaakt voor wonen. Direct na de sloop starten de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting is het gehele plan in het najaar van 2023 gereed voor oplevering.

 26 nieuwe woningen
Het woningbouwplan bestaat uit 26 woningen in verschillende categorieën: 8 sociale huurwoningen in het oorspronkelijke schoolgebouw, 2 betaalbare huurwoningen tegen het bestaande schoolgebouw aan, 8 betaalbare koopwoningen en 8 betaalbare huurwoningen. Deze laatste 16 woningen worden gerealiseerd ter plaatse van het voormalige schoolspeelterrein. De 8 betaalbare koopwoningen zijn inmiddels verkocht aan starters uit Rijen. Leystromen gaat de 8 sociale huurwoningen exploiteren en De Bunte heeft een belegger gevonden voor de verhuur van de betaalbare huurwoningen.

groen en parkeren op eigen terrein
Naast woningen is er in het plan veel aandacht voor groen. Ook de herdenkingsboom zal in dit gebied een plaats krijgen. De nieuwe bewoners parkeren straks grotendeels op eigen terrein. Door het plangebied heen wordt een nieuwe eenrichtingsstraat aangelegd welke de straatnaam “Bernadettestraat” heeft gekregen. Deze straatnaam verwijst naar de oorspronkelijke naam van de school.