Nadat 27 maart is gemeld dat de partijen Kern ’75, Groen Gilze en Rijen en de Partij van de Arbeid het vertrouwen in elkaar te hebben uitgesproken om te komen tot een nieuwe coalitie zijn we druk aan de slag gegaan om de vele onderwerpen met elkaar te bespreken. Hiervoor hebben we uitstekende hulp gehad vanuit de ABG-organisatie, want zoals verwacht was het bij enkele onderwerpen echt nodig meer informatie te hebben om keuzes te maken.

Na deze intensieve gesprekken zijn we trots te kunnen melden dat er een concept coalitieprogramma is. Belangrijke onderwerpen zijn: meer groen en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, een duurzame gemeente, we maken een visie gemeente Gilze en Rijen 2040, meer woningbouw in de klasse betaalbare koop en huurwoningen, we willen doorgroeien als gemeente naar 30.000 inwoners, een spooronderdoorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten (excl. brandweer), wij blijven inzetten op het behoud van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in het sociaal domein, in de ABG-organisatie gaan we extra investeren in zowel de dienstverlening als in huisvesting en financieel willen we behoren bij de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland.

Het concept coalitieprogramma gaat komende week voorgelegd worden aan de leden van de drie partijen. Het definitieve coalitieprogramma zal rond 15 april naar de andere partijen verzonden worden, waarna het in de raadvergadering van 25 april aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Namens de coalitiefracties,
Kern ’75                  Groen Gilze en Rijen      PvdA Gilze en Rijen
Ruud van Iersel         Peter van Seters              Anthony Bisschops
Corné Machielsen      Merijn Scheifes                Mariëlle Doremalen