De werkzaamheden aan het Bisschop de Vetplein in Gilze zijn afgerond. Gilze kan weer volop gebruik maken van het plein en de historische vijfsprong in het centrum van Gilze. Reden voor de Gilse reuzin Gullemoei om iedereen uit te nodigen voor een reusachtige opening tijdens het Mollebosfist op maandag 6 juni aanstaande. Het openingsprogramma begint om 13.30 uur en sluit aan op het terugbrengen van de pastor na de traditionele viering in het Mollebos.

Gullemoei verzorgt de opening samen met drie reuzenvrienden uit de regio Midden-Brabant en reus Contios uit het Belgische Kontich. Na een symbolische openingshandeling zijn er korte toespraken van wethouder Corné Machielsen en ontwerper Jeroen Marseille.

De gemeente investeerde in de afgelopen periode in een vernieuwd, groen en duurzaam plein. Dit houdt in: meer bomen, meer groen, nieuwe straatverlichting, versterken van historische elementen, nieuwe riolering met opvang van regenwater en nieuw straatmeubilair. De plannen kwamen tot stand mede dankzij een bewonerswerkgroep.

Belangrijk uitgangspunt was om de levendigheid, bijvoorbeeld via evenementen, op het plein te versterken. Het plein biedt ruimte voor de horeca en evenementen, vormt het decor voor het Wielerweekend Gilze en is de plek van de afsluiting van carnaval in Dringersgat (Gilze). Er staat een glazen vitrine met een 1000 jaar oude houten waterput en aan de historische vijfsprong ligt Villa Mol. “Al die elementen zijn dankzij de vernieuwing behouden of versterkt. Ze horen bij het plein, bij Gilze en zijn historie”, legt wethouder Corné Machielsen (Openbare Ruimte) uit. Het resultaat inspireerde in ieder geval reuzin Gullemoei om met een werkgroep een reusachtige opening te organiseren.