Ja het is weer bijna november. De maand waar we landelijk de mantelzorgers bedanken voor al hun goede zorgen. Het thema van de landelijke dag is HELD. Ook in Gilze en Rijen besteden we aandacht aan onze HELDEN.

Dit jaar gaan we dat, zoals vorig jaar door u aangegeven, vieren op twee dagen en wel op
Datum: woensdag 9 november
Locatie: De Schakel in Gilze of
Datum: donderdag 10 november
Locatie: De Molenwiek Molenschot

Tijd voor beide locaties is: 10.00 uur tot 16.00 uur. U mag zelf een keuze maken naar welke locatie en op welke dag u gaat komen.

Inschrijven: Vóór 22 oktober

Mantelzorgcompliment
Het jaarlijkse mantelzorgcompliment wordt door de gemeente Gilze en Rijen beschikbaar gesteld en verzorgd. Alle mantelzorgers van jong tot oud komen hiervoor in aanmerking als je voldoet aan de geldende voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op bijgevoegd aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2022.

Ook als je bij het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) bent aangesloten, moet je het compliment zelf aanvragen bij de gemeente waarin de zorgvrager woont. Het gaat niet automatisch, het Lokaal Steunpunt Mantelzorg zorgt hier niet voor. Je moet dit ieder jaar ook opnieuw aanvragen en je moet dit dus zelf doen.

Op het formulier staat precies omschreven hoe de aanvraag moet plaatsvinden. Zowel voor jongeren onder de 24 jaar als voor ouderen. Inleveren voor 1 december 2022. Het compliment krijgt u in de maand december via de post. Heeft u vragen dan graag een mail via mantelzorgcompliment@gilzerijen.nl