Voorgenomen forse bezuinigingen door het Rijk

Van tijd tot tijd zijn er in de media berichten over slecht werkende jeugdzorg. Het lijkt er niet op dat dit in onze regio speelt. Maar kwaliteit heeft natuurlijk zijn prijs, en daar wringt het. Onze gemeente heeft zoals het zich nu laat aanzien een tekort van ruim een half miljoen euro op de jeugdzorg over 2023. Uiteraard is een gezonde jeugd een noodzakelijke basis voor een gezonde samenleving, maar dat half miljoen moet wel ergens vandaan komen.

Onlangs is onderzocht hoe de cliënten die jeugdhulp krijgen deze hulp ervaren. Gelukkig blijkt dat zij de hulp positief waarderen. Het rapportcijfer dat zij geven is hoog (7,9). De PvdA is hier blij mee maar desondanks zijn er punten die verbeterd kunnen worden en daar vragen we aandacht voor.

Jeugdzorg bij de gemeenten
Ongeveer tien jaar geleden is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Het Rijk regelde eerst de jeugdzorg maar in 2015 werden de gemeenten hier verantwoordelijk voor. De gemeenten kregen gelijk een behoorlijke bezuiniging te verwerken. Het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft stijgt echter en de kosten die daarmee gepaard gaan dus ook.

Jeugdzorg de komende jaren
Bovendien worden vanaf 2026 de gemeenten met miljoenen gekort door Den Haag, een bezuiniging die volgens de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten geldt voor de taken die zij namens het Rijk uitvoeren. Daarom adviseert de VNG extra kosten voor jeugdzorg in de begroting als tekort te kenmerken.

Lastige keuzes
Maar als het Rijk dat tekort straks niet aanvult? Dan moeten we alsnog bezuinigen. En dat gaat zeker de mensen met een laag inkomen raken. Het grootste deel van de gemeentebegroting gaat namelijk naar het sociaal domein, zoals WMO, armoedebeleid, maar ook cultuur en sport. Dat de PvdA niet blij is met die keuze van het Rijk spreekt voor zich. Maar we hebben nu wel een nieuwe landelijke coalitie met bestaanszekerheid als thema. Daar putten we hoop uit. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.