In prestatieafspraken hebben 6 gemeenten, 3 huurdersverenigingen en Leystromen hun gezamenlijke doelen voor de jaren 2019 tot en met 2022 vastgelegd. Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

Het gaat om de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De huurdersverenigingen zijn Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek.

Verwachte energieprestatie
Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “We hebben voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid weer heel concrete afspraken gemaakt. Per gemeente is goed te zien waar we staan en waar we graag naartoe willen. Dit keer gaven we zelfs per gemeente de verwachte energieprestatie weer.

Daarnaast staan er diverse nieuwbouwprojecten op stapel. Voor alle partners is duidelijk wat, wanneer te verwachten. Ook de afspraken voor huisvesting van specifieke doelgroepen zijn verder verfijnd.

Betaalbaarheid
Natuurlijk blijft betaalbaarheid een uitermate belangrijk thema. Zo belangrijk, dat het niet alleen bij afspraken blijft, maar erkennen we dat dit een thema is wat we continue onder de aandacht houden. En tenslotte zijn voor leefbaarheid en participatie duidelijke uitgangspunten, en waar mogelijk zelfs projecten, benoemd.”
In de prestatieafspraken zijn verschillende pilots benoemd. Deze pilots zijn gericht op het gebruik van alternatieve installaties op het gebied van warmte en/of koude, op het opwekken van groene energie.

Een pilot, waarbij nieuwe technologie wordt toegepast voor het CO2 neutraal maken van bestaande woningen, is zelfs al in voorbereiding. “Deze woningen worden voorzien van zonnepanelen op het dak.

Nul Op de Meter (NOM) concept
Met deze opgewekte zonneenergie wordt de woning via infraroodpanelen verwarmd en is er geen gasaansluiting meer nodig”, aldus Marx. “Daarnaast starten we met de bouw van woningen waar we het Nul Op de Meter (NOM) concept toepassen. Dan wordt er net zoveel energie geproduceerd als dat wordt verbruikt voor bijvoorbeeld verwarming, warm tapwater en apparaten. We gebruiken slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen.”

Op regelmatige basis worden de prestatieafspraken gezamenlijk geëvalueerd.