Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en energiebesparingsplicht hebben, moeten uiterlijk op 1 juli 2019 aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn of worden genomen.

Klik verder naar de site van Schipper Groep om meer informatie te lezen.