Rijen – Op donderdag 12 december ondertekenden 6 gemeenten, 3 huurdersverenigingen en Leystromen de prestatieafspraken 2020 – 2023. De prestatieafspraken laten zien wat de partijen de komende jaren gaan doen op het gebied van sociale huurwoningen en de woonomgeving. De afspraken zijn praktisch en werkbaar en houden rekening met de wensen van alle betrokkenen.

Beschikbaarheid en verdeling sociale huurwoningen
Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “Een belangrijke opgave blijft de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. In 2020 en ook daarna gaan we behoorlijk wat nieuwe woningen verhuren. We maken daarvoor een gefaseerde planning. Voor iedereen is zo duidelijk wat, wanneer te verwachten.”

Om te bekijken hoe de woningen het best kunnen worden verdeeld, onderzoeken we of een andere manier van toewijzen leidt tot meer doorstroming. Als er meer woningen vrijkomen, kunnen vanzelfsprekend meer woningzoekenden worden bediend.

“Het toevoegen van nieuwe woningen staat meer dan ooit onder druk; het realiseren van betaalbare huurwoningen wordt steeds lastiger. Met gemeenten en huurdersverenigingen bespraken we wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen. We maakten afspraken over bouwgrond en gaan kritisch naar bouw- en bijkomende kosten kijken komend jaar.
En natuurlijk blijft betaalbaarheid een heel belangrijk thema. Zo belangrijk, dat we hierover niet alleen afspraken maakten, maar met elkaar erkenden dat dit een thema is dat continu onder de aandacht van betrokkenen blijft”, zegt Roland Marx.

Duurzaamheid
Uiteraard maakten we ook op het gebied van duurzaamheid weer concrete afspraken. Roland Marx: “Per gemeente is goed te zien waar we staan, waar we graag naartoe willen en hoe we dat gaan realiseren. We experimenteren met CO2-neutrale infraroodwoningen en sluiten aan bij lokale initiatieven voor duurzame energie.”

Gemeenten stellen binnen de regio Hart van Brabant een Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) op waarin onder meer plannen worden opgenomen voor het opwekken van duurzame energie en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

Leefbaarheid
Voor leefbaarheid en participatie werden duidelijke uitgangspunten – en waar mogelijk al projecten – benoemd. “Zo gaan we in Hart van Brabant aan de slag met het maken van regionale afspraken met gemeenten en zorginstellingen op het gebied van de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang. De partijen spraken met elkaar af dat er meer beweegruimte komt voor de toewijzing van woningen aan diverse groepen. Ook de gemeenten nemen hier meer verantwoordelijkheid in. Aanvullend blijven onze mensen zich inzetten voor leefbaarheid in wijken. En we sluiten aan bij diverse overleggen in ons werkgebied,” zegt Roland Marx.

Op regelmatige basis worden de prestatieafspraken gezamenlijk geëvalueerd. Op die manier is voor alle partners inzichtelijk hoe de voortgang van de afspraken vordert.

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En de huurdersverenigingen: Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek.