De afgelopen tijd zijn de maatregelen als gevolg van het coronavirus door het kabinet verder aangevuld en vormgegeven. Graag geven we u een overzicht van de verschillende maatregelen en informeren we u over de inhoud van de maatregelen.

Tijdelijke Noodregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)
Werkgevers die omzet verliezen als gevolg van de coronacrisis, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via NOW-regeling. Belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omzetdaling en van de loonsom over het eerste tijdvak van 2020.
Klik hier voor meer informatie over de NOW-regeling.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (TOGS). Deze regeling is op 7 april uitgebreid met SBI-codes, zodat meer ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-.
Klik hier voor meer informatie over TOGS.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. TOZO bestaat uit een inkomensondersteuning (maximaal ca. € 1000,- voor alleenstaande en ca. € 1500,- bij samenwonenden) en bedrijfskrediet (maximaal € 10.517,-). De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en kan aangevraagd worden tot 31 mei 2020.
Klik hier voor meer informatie over TOZO.

Uitstel aanvragen voor belastingen
Komt u door de gevolgen van het coronavirus in de liquiditeitsproblemen, dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het uitstel kan aangevraagd worden voor aanslagen o.a. inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.
Klik hier voor een praktisch stappenplan over hoe u uitstel van betaling kunt aanvragen.

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders
Zorgaanbieders die inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage die verstrekt wordt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het gaat hierbij om zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet dan o.a. geen beroep gedaan worden op de NOW-regeling.
Klik hier voor meer informatie over de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders.

Op onze website https://vermetten.nl/nieuws leest u alle maatregelen en actualiteiten rondom het coronavirus terug. Uiteraard kunnen wij bovenstaande maatregelen verder toelichten of u helpen bij aanvragen. Neem contact op met uw relatiebeheerder of via ons algemeen telefoonnummer 0161 – 45 60 56.

Team Vermetten