Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur een groot succes

Op initiatief van de PvdA Gilze en Rijen zijn het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur nu twee jaar actief binnen onze gemeente. Veel kinderen worden nu door de fondsen geholpen. Toch krijgt nog niet iedereen die het nodig heeft dezelfde ondersteuning.

Jeugdfondsen
In november 2017 diende PvdA-gemeenteraadslid Marielle Doremalen met succes een motie in om onze gemeente deel te laten gaan nemen aan de Jeugdfondsen Sport en Cultuur. De Jeugdfondsen zorgen ervoor dat ook kinderen uit minimagezinnen deel kunnen nemen aan een culturele vereniging of een sportclub. De aanvraag is supereenvoudig: een intermediair of tussenpersoon regelt het helemaal. Marielle Doremalen: “Wij zien nu dat per jaar ongeveer 80 kinderen uit Gilze en Rijen geholpen worden door de Jeugdfondsen. De laagdrempelige aanpak van de fondsen werkt dus, zodat meer kinderen uit onze gemeente kunnen sporten of zich cultureel kunnen ontplooien”.

Duidelijke regelingen
Ook heeft de PvdA met succes gepleit om de regelingen voor gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, zodat inwoners weten waar ze recht op hebben. Er wordt een groeiend aantal kinderen geholpen via de regelingen. Marielle Doremalen: “Enerzijds kan men beter de weg vinden en kunnen meer kinderen geholpen worden, maar anderzijds maakt dit schrijnend duidelijk hoeveel kinderen ook in Gilze en Rijen opgroeien in een gezin met een laag inkomen”. De gemeente gaat beter duidelijk maken waar je moet zijn voor een bepaalde ondersteuning. Cultuur en sport worden voortaan geregeld via de Jeugdfondsen; onderwijsgerelateerde kosten via Leergeld en overige kosten, zoals uitjes, kunnen vergoed worden via de bijzondere bijstand. De PvdA vindt dit fantastisch!

Ongelijkheid
Bij de bijzondere bijstand kun je terecht als je inkomen ongeveer gelijk is aan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is vastgesteld door de overheid en hierbij gaat het om het bedrag dat een gezin minimaal nodig heeft om van te leven. Bij de Jeugdfondsen en Stichting Leergeld ligt de grens iets hoger. Dat is heel erg raar natuurlijk. De inkomensgrens voor de bijzondere bijstand voor kinderen moet gelijkgetrokken worden aan die van de Jeugdfondsen en Leergeld. De PvdA roept daarvoor op via een nieuwe motie en gaat ervan uit dat er in de gemeenteraad veel steun voor zal zijn.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl