PvdA teleurgesteld over prestaties van College van B&W

De behandeling afgelopen week van de jaarstukken over 2019 van de gemeente hebben een weinig rooskleurig beeld opgeleverd. Niet alleen eindigde 2019 met een nadelig saldo van bijna 1,7 miljoen euro. Maar ook concludeerde de fractie van de PvdA dat het college in 2019 weinig daadkracht had en bovendien de raad slecht informeerde over belangrijke dossiers.

2019 werd afgesloten met een fors nadelig saldo
In het najaar van 2019 voorspelde het college aan de raad een positief resultaat over 2019 van 164.000 euro. Bij de presentatie op 12 mei van de jaarrekening bleek echter een nadelig saldo te bestaan van 1.674.000 euro. Dit bedrag kwam voor de raad als donderslag bij heldere hemel. Dit tot ontstemming van een aantal raadsfracties, waaronder de PvdA. Het college had de raad in eerder stadium moeten informeren over enkele forse tegenvallers. Het betrof een noodzakelijke bijboeking voor pensioenen van (oud)wethouders, een afboeking van de aankoopwaarde van voormalig Badda Bing en extra kosten in het sociaal domein.
Naar aanleiding van de kritiek van o.m. de PvdA maakte wethouder Vermorken (VVD) hierover een knieval en zegde toe de raad voortaan sneller en beter te informeren over financiële tegen- of meevallers.

Centrumplannen komen niet van de grond
Belangrijk punt van kritiek tijdens de raadsbehandeling betrof de geringe daadkracht en resultaten van het college. En ook de onvoldoende wijze waarop de raad door het college wordt geïnformeerd over de trage voortgang van belangrijke dossiers. Grote projecten zoals de centrumplannen in Rijen en Gilze worden keer op keer vertraagd. Zoals In Gilze, waarom pakt de wethouder niet door. Wat weet zij wat anderen niet weten. De ontwikkelaar Alfons Coolen weet het niet en de familie Hapers weet het niet en wil graag een grotere nieuwe supermarkt en in Gilze zit men te springen om woningen.

Vierde wethouder lost niks op
Eenzelfde geldt o.m. voor de verbouwing van de Boodschap en Theek 5, de verkoop van voormalig Badda Bing en voor de invulling van de locatie Tropical/Margriethal. PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “het ontbreekt het college kennelijk aan voldoende daadkracht. Dit ondanks het feit dat er in 2019 zonodig een vierde –VVD- wethouder moest bijkomen. Bovendien blijven wij vaak in het ongewisse van allerlei vertragingen doordat de informatievoorziening van het college tekortschiet. Onze fractie verwacht dat het college met visie inspeelt op wensen en noden van onze inwoners. Zoals in het sociaal domein maar ook bijvoorbeeld door versnelde nieuwbouw van woningen en een betere woonomgeving”.

Zichtbaar betrokken
Gezien de slechte financiële vooruitzichten, zoals de perspectiefnota die over enkele weken aan de orde is laat zien zal dit samen een zware wissel trekken op het college en de vier coalitiepartijen. De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij al onze inwoners en zal juist nu extra duidelijkheid en daadkracht eisen van het college.
Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt, neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt@.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl