De resultaten over 2019 werden behandeld in de raadsvergadering van 4 juni jl. Onze gemeente sluit het jaar 2019 af met een tekort van ruim €1,6 miljoen. “Het is bijna een open deur als ik zeg dat de VVD fractie niet erg blij wordt van het resultaat 2019” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. “Dat we €902.000 moeten bijstorten voor vooral de pensioenen van voormalige wethouders als gevolg van de blijvend lage rente komt als een nare verrassing, vooral omdat we als gemeente hier geen invloed op hebben”. De € 437.000 extra uitgaven WMO en € 199.000 extra jeugdzorg zijn erg zorgelijk en lijken structureel. Je houdt je hart vast als deze onderwerpen weer op de agenda staan. De extra WMO uitgaven voor hulp in de huishouding als gevolg van het abonnementstarief zijn erg hoog. Hetzelfde geldt voor de jeugdhulp, na 5 jaar zijn we nog zoekende hoe de kosten onder controle te krijgen, beheersmaatregelen en innovatieve alternatieven ten spijt. De gemeente heeft ook nog ca €565.000 moeten afwaarderen op de waarde van het perceel Rijksweg 5. Hopelijk is dit eenmalig.”

De VVD fractie was verrast door deze grote eenmalige extra kosten en is dan ook blij dat VVD wethouder David Vermorken de raad heeft toegezegd dat het college in de toekomst sneller met de informatie over dit soort grote tegenvallers zal komen. Laten we hopen dat hij ook meevallers sneller kan melden.

Gelukkig zijn we wel in staat gebleven om het voorzieningen niveau in onze gemeente op peil te houden. Zo zijn nu bijna alle scholen vernieuwd, kunnen we onze verenigingen blijven steunen en worden wijken verduurzaamd.

Voorzichtigheid geboden
“Toch past ons nog steeds voorzichtigheid” zegt raadslid Hans van Nistelrooij, “omdat de effecten van de Corona pandemie langzaam duidelijk worden en het afwachten is wat de landelijke overheid de komende maanden zal bijdragen. Hier zit nog een reëel risico voor onze gemeente . De komende weken zullen meer duidelijkheid geven over de stand van 2020 tot op heden en de consequenties voor onze begroting 2021”.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.