Ecologische verbindingszone in Gilze en Rijen krijgt vorm

Een zonnige zone bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. De ecologische verbindingszone tussen de Molenschotse Heide en de Chaamse Bossen krijgt vorm. Zeven organisaties werken samen zodat boomkikkers en andere dieren via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kunnen trekken, en weer terug. Deze natuurlijke verbinding versterkt de biodiversiteit, ook plantsoorten profiteren hiervan.

4.1 kilometer
De zonnige bosrand en poelen zijn onderdeel van de ‘Ecologische Verbindingszone Boomkikker’. Deze ecologische verbindingszone wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed, met een totale lengte van ruim elf kilometer. 4,1 kilometer daarvan ligt in de gemeente Gilze en Rijen. In 2015 werd de eerste 1,6 kilometer in de gemeente Gilze en Rijen al aangelegd. De gemeente en waterschap Brabantse Delta hebben nu ook de overige 2,5 kilometer ingericht, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Defensie en de golfclub.

De plek voor een kwaakconcert
In de poelen ligt een laag leem waardoor deze ook in droge tijden water vasthouden. Het is de bedoeling dat de kikkers in het water van deze poelen hun eitjes gaan leggen. Vanaf half april tot eind mei – begin juni zijn dan kwaakconcerten van de boomkikker vanuit de oevers van de poelen te horen. In de ecologische zone zijn ook braamstruiken geplant. De kleine kikkers klimmen op deze struiken en laten zich tussen de doornen vallen als gevaar dreigt.


Niet alleen voor de boomkikker

De boomkikker mag dan wel het gezicht van het project zijn, het gaat niet alleen om dit diertje. De omgeving is aangepast om aan de strenge eisen van de boomkikker te voldoen en daar liften veel andere dieren en planten op mee. Bijvoorbeeld libellen, dagvlinders, struweelvogels en andere aan bosranden gebonden soorten. De ecologische verbindingszones draagt ook bij aan de landschappelijke en recreatieve waarden: een mooie omgeving voor mensen om in te werken, te wonen en te genieten. In bosgebied de Heiningen ligt een wandelpad door de ecologische zone.

Wie zijn die zeven organisaties?
De organisaties die in dit project samenwerken zijn de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie en golfclub Toxandria. De zone is onderdeel van het door de provincie Noord-Brabant aangewezen Natuurnetwerk Brabant. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten (BIO) en subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).