Gilze wordt in de komende jaren in ruimtelijke zin aardig aangepakt.  Naast de renovatie van de sporthal Achter de Tuintjes, een nieuwe school de Wildschut, het opknappen van Bisschop de Vetplein worden ook de langlopende dossiers voor woningbouw nu opgepakt. Het centrumplan Gilze nadert eindelijk zijn voltooiing met het realiseren van een mooi centrumdeel “de Heerehoeve” met een goede balans tussen woningen, appartementen en groen. Hierbij wordt voldoende aandacht besteedt aan kunst in het centrum.


In het nieuwe centrum van Gilze wordt nu hard gewerkt aan een nieuw kunstwerk. Een kunstwerk dat het nieuwe centrum een groen hart en speels hart zal geven. Het kunstwerk zorgt voor een mooi dorps karakter met veel diversiteit in het groen. VVD Raadslid Ryan van Osch “Toen ik klein was woonde ik in de heuvelstraat pal naast de voetbalvelden, zowel ik als de voetbalvelden zijn al lang weg, maar het is prachtig om te zien dat er nu een mooi stuk groen voor in de plaats komt, dat naast het verhogen van de biodiversiteit ook nog eens op een innovatieve wijze de natuur bevorderd door o.a. bijenkasten.” Het speelse karakter van de kunst is straks terug te vinden in de speelvoorzieningen die erin verwerkt zijn. Naast mooie nieuwbouw is het centrum van Gilze straks ook nog een innovatief, duurzaam en prachtig kunstwerk rijker.

Niet alleen het centrum van Gilze wordt aangepakt, ook Gilze Zuidoost krijgt nieuwbouw met het realiseren van het plan Wendel-Zuid. In februari 2021 start de verkoop van 52 woningen. In eerste instantie waren er rijtjeshuizen gepland, maar vanuit de nieuwe woonvisie komen daarvoor in de plaats 10 vrijstaande- en 2 halfvrij staande woningen, 18 twee-kappers, 13 kleine patiowoningen en nieuw in het plan zijn 9 microwoningen. VVD fractievoorzitter Hans Rutten hierover: “een mooi plan wat is afgestemd op deze tijd van schaarste, een goede mix van woningen voor jongeren, starters en doorstromers in het hoger segment. Een goed voorbeeld van bouwen naar behoefte”.

VVD wil ook in de andere dorpen doorpakken met woningbouw naar behoefte.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.