Hoe maak je Gilze en Rijen écht toegankelijk voor iedereen? Gemeenteraad en college kiezen voor een aanpak waarin de inbreng van ervaringsdeskundigen centraal staat. Dat staat in de inclusieagenda 2021-2022 met de titel ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee!’ die eind 2020 is vastgesteld.

“Als het om inclusie gaat, praten we eerst met inwoners met een beperking. Dat is het uitgangspunt. Zij zijn de ervaringsdeskundigen met bijzondere kennis en vaardigheden. Zij weten als geen ander wat er nodig is om de gemeente ook echt voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben de inclusie-agenda ook opgesteld met ervaringsdeskundigen en afgestemd met de adviesraad Sociaal Domein. Dat was zeer waardevol.” aldus wethouder Ariane Zwarts.

De gemeente roept mensen met een beperking op om zich aan te melden voor een pool van ervaringsdeskundigen. De gemeente benadert mensen uit de pool om mee te denken bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, verbouw van openbare ruimte en gebouwen, maar ook bij het opstellen van beleid en bij initiatieven in het sociale domein.

Iedereen die deelneemt, kan rekenen op ondersteuning. Zo biedt de gemeente aan om een training of opleiding te volgen en is het bij grotere projecten vaak mogelijk om professionele expertise in te schakelen. Mensen die mogelijk interesse hebben, kunnen zich melden bij Stefanie van Boekel van de gemeente. Zij is bereikbaar via 14 0161 of StefanievanBoekel@abg.nl. Stefanie neemt dan contact met u op.

“We weten dat het op veel plekken beter kan. We zetten in op een geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid, wat inhoudt dat niet alle voorzieningen in de gemeente in 2021 direct volledig toegankelijk zijn. Wel houden we bij nieuw beleid direct rekening met de positie van mensen met een beperking. Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, gebouwen, straten of nieuw beleid is het uitgangspunt: we maken het voor iedereen, dus moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn.” vertelt wethouder Ariane Zwarts.