Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen binnenkort ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 375 woningen mogelijk. Daarnaast sluit het college een bouwclaimovereenkomst voor een integrale planontwikkeling met Leystromen en Ballast Nedam Development. Ook werkt de gemeente aan een groenplan. Dit groenplan geeft aan hoe de gemeente invulling geeft aan het groene en duurzame karakter van de openbare ruimte in de wijk. “Voor het groenplan kregen we tijdens eerdere bewonersbijeenkomsten al goede suggesties mee. Zodra het plan in concept gereed is, nodigen we belangstellenden uit om bij te praten en te laten zien wat we met alle suggesties hebben gedaan” vertelt wethouder Sandra Diepstraten. Het groenplan geeft ook aan hoe de gemeente om wil gaan met de waterhuishouding in de wijk. Het is de bedoeling dat in beken en vijvers regenwater wordt opgevangen en afgevoerd.

Nieuwe en duurzame woonwijk
De nieuwe en duurzame woonwijk ‘Tussen de Leijen’ komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek. De gemeente, Leystromen en Ballast Nedam nemen gezamenlijk de ontwikkeling van de nieuwe wijk in Rijen op zich. Binnenkort sluit de gemeente ook een overeenkomst met afspraken over deze gezamenlijke ontwikkeling. Leystromen gaat zorgen voor circa 40 huurwoningen in het gebied. Ballast Nedam tekent voor de bouw van circa 80 woningen. “We hebben afgesproken dat we samen blijven optrekken, zodat de wijk ook een gemeenschappelijke uitstraling krijgt, zo veel mogelijk energieneutraal wordt gebouwd en huur- en koopwoningen verspreid over de wijk worden gebouwd.” licht wethouder Sandra Diepstraten toe.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen ligt van 16 maart 2021 tot en met 26 april 2021 ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.