Voor een eerlijke en duurzame toekomst

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dit keer is het voor 70plussers mogelijk om per brief te stemmen en is er voor iedereen een mogelijkheid om al op 15 en 16 maart naar de stembus te gaan (in Gilze in de sporthal en in Rijen in het gemeentehuis). Dit alles uiteraard in verband met het coronavirus, zodat iedereen veilig zijn of haar stem kan uitbrengen.

Eerlijke toekomst
De PvdA heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en door laten rekenen. Het is een programma met ambitieuze, realiseerbare punten. Zo wil de PvdA het eigen risico afschaffen en de maandelijkse zorgpremie verlagen. De capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg wordt vergroot om zo de wachttijden te verkorten. Het salaris van zorgpersoneel wordt verhoogd en de werkdruk wordt verlaagd. Er wordt fors geïnvesteerd in onderwijs en het onderwijspersoneel. Er komen kleinere klassen. De basisbeurs voor studenten wordt heringevoerd. Het minimumloon wordt verhoogd naar €14 per uur en de maandelijkse AOW-uitkering wordt verhoogd. Bij ziekte of tegenslag krijgen ook jongeren en ZZPers recht op bescherming.

Meer betaalbare huizen voor jong en oud
Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, ook in Gilze en Rijen. Met name voor starters en middeninkomens is het bijna onmogelijk om een geschikt huis te vinden. Ook voor ouderen is dit vaak een probleem. Er worden in de plannen van de PvdA ieder jaar 100.000 nieuwe betaalbare woningen gebouwd. Op dit moment is er een verhuurderheffing. Dit is een belasting op betaalbare huurwoningen van 2 miljard euro per jaar. Deze belasting zorgt ervoor dat er minder betaalbare huurwoningen worden gebouwd. De PvdA wil daarom de verhuurderheffing afschaffen voor woningcorporaties die investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbare huren.

Een schone en duurzame toekomst
De aarde warmt op en ons klimaat verandert. Gilze en Rijen heeft de twijfelachtige eer om sinds kort het landelijk warmterecord in handen te hebben. De PvdA heeft daarom aandacht voor duurzaamheid in al haar facetten. Zo worden groene daken, gevels en het behoud van bomen in de straat gestimuleerd. Van bedrijven wordt gevraagd dat ze versneld investeren in groene energie en energiebesparing. Wind op zee en zon op daken wordt gestimuleerd, zodat landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk ontzien en behouden worden in hun oorspronkelijke vorm.

Hoe gaan we dit betalen?
Zoals gezegd werkt de PvdA aan een eerlijke toekomst waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Om alle ambitieuze programmapunten die hierboven beschreven zijn te verwezenlijken, wordt er een grotere bijdrage gevraagd van miljonairs en multinationals. Er komen hogere belastingen voor milieuvervuilende bedrijven en bedrijven als Google en Facebook moeten een digi-taks gaan betalen. Er komt een einde aan de steeds lagere belastingen voor grote ondernemingen. Zo komt er een hoger tarief in de vennootschapsbelasting en er komt een einde aan uitwijkmogelijkheden via belastingparadijzen.

Stem PvdA
voor een eerlijke en duurzame toekomst
ook na de coronacrisis
Kijk ook eens op gilzerijen.pvda.nl ook voor het lidmaatschap vanaf 2 euro per maand!