Woensdag 3 maart heeft VVD Gilze en Rijen samen met VVD Alphen-Chaam, VVD Baarle-Nassau en VVD Dongen voor de eerste keer een online meeting georganiseerd. Regionale ondernemers konden, onder leiding van Pieter Brooijmans, vragen stellen aan Tweede Ka-merlid Thierry Aartsen, wethouders David Vermorken en Petra Lepolder en raadslid Bjorn Kleiren. Het was een zeer nuttige avond waarbij vragen werden beantwoord over onderne-men tijdens en na corona, over de steunmaatregelen, over de enorme schuldenberg die sommige ondernemers nu opbouwen, over ondermijning en criminaliteit en over de grote woningnood.

Thierry Aartsen geeft aan dat de steunmaatregelen in het begin heel generiek waren, zodat zo snel mogelijk zo veel mogelijk bedrijven uitbetaald konden worden. Gaandeweg zijn daar aanpassingen aan gedaan, zodat bedrijven niet tussen de wal en het schip vallen. Er zijn meer SBI-codes aan toegevoegd, er zit meer differentiatie in sectoren, enzovoort. De VVD zou ook het liefste zien dat alles weer open kon, maar dat is nu gewoon niet mogelijk. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk bedrijven de eindstreep te laten halen.

Over ondermijnende criminaliteit wordt gezegd dat er veel meer politie- en onderzoeksca-paciteit moet komen. Daarnaast moeten we letten op bedrijven die fors hebben geleden onder de coronamaatregelen. Deze bedrijven zouden vatbaar kunnen zijn voor het aanne-men van crimineel geld voor een eventuele wederdienst. Het is een moeizame strijd, maar het aannemen van de nieuwe Sloopkwaliteitsregeling in Baarle-Nassau Alphen-Chaam en Gilze en Rijen waarbij inwoners een groter bijgebouw mogen bouwen in ruil voor het slo-pen van een leegstaande schuur in het buitengebied, is een voorbeeld van hoe we lang-zaam grip proberen te krijgen op het buitengebied, door de kwaliteit te verbeteren.

De VVD gaat dit soort regionale bijeenkomsten vaker organiseren. Over welk onderwerp zou jij met ons willen spreken? En met welke bekende VVD-er zou jij in gesprek willen? Laat het aan ons weten! Stuur je vraag of opmerking naar ons.

Verder zijn we afgelopen zaterdag 13 maart samen met Thierry Aartsen, ons Bredase Twee-de Kamerlid, vanaf het Wilhelminaplein gaan flyeren in diverse wijken in onze gemeente.

Hebben jullie interesse in de lokale politiek of wil je met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met een van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693/hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667/ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087/h.van.nistelrooij@ziggo.nl.