De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) vergadert op woensdag 31 maart. De COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Defensie over geluidhinder rond de militaire vliegbasis Gilze-Rijen.

Wat doet het COVM?
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en mensen die in de buurt van de vliegbasis wonen. De COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Defensie over geluidhinder rond de militaire vliegbasis Gilze-Rijen en adviseert bijvoorbeeld over maatregelen om het geluid van de vliegbasis te verminderen. Ook geeft de COVM voorlichting over de geluidsonderdelen die bij het vliegverkeer van de vliegbasis horen.

Waar en hoe laat is de vergadering?
De vergadering van de COVM is vanwege Covid-19 maatregelen digitaal. U kunt de vergadering via een livestream thuis volgen. Klik op deze link voor de agenda en stukken van deze COVM vergadering en de link naar de livestream. (De link volgt in de loop van woensdag 31 maart 2021). De vergadering begint om 19.30 uur.