Als het aan het college ligt zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen in 2030 voorzien van het energielabel A. Daardoor besparen we energie(kosten) en geeft de gemeente invulling aan het terugdringen van de CO² uitstoot in 2030 met 49 %. Er is een aanpak gemaakt om dit voor alle gemeentelijke gebouwen te bereiken. De gemeenteraad besluit in april 2021 over de door het college voorgestelde aanpak.

Wethouder David Vermorken (gemeentelijke gebouwen) over de aanpak: “We hebben al verschillende energiezuinige gebouwen, maar we willen ze allemaal zo energiezuinig mogelijk hebben. Onlangs is het sport en beweegbeleid van de gemeente vastgesteld. Daarin staat hoe we alle sportaccommodaties onderhouden en verduurzamen. Nu hebben we ook een aanpak voor de andere gemeentelijke gebouwen. Zo laten we als gemeente zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast geeft het aan dat ieder pand te verduurzamen is. Wellicht biedt dat inspiratie aan iedereen die voor dezelfde uitdaging staat.”

Voorbeelden van te verduurzamen gemeentelijke gebouwen zijn de brandweerkazernes in Rijen en Gilze, MFA De Molenwiek, de Wegwerker en de gemeentewerf, de Mariakapel in Rijen, de waterput in Gilze en jongerencentrum A16 in Rijen. Als we aan de slag gaat met de verduurzaming van een gebouw betrekken we de vaste gebruikers bij het maken vaneen plan van aanpak. Vanwege de lopende discussie over de huisvesting van de ambtelijke organisatie staan in deze beleidsnota nog geen concrete plannen voor het gemeentehuis. In februari heeft de raad immers ingestemd met het procesvoorstel over huisvesting van de ABG-organisatie. Zodra hierover door de gemeenteraad besloten is, maken we ook een passend plan voor het gemeentehuis.

De totale investering is naar verwachting 262.000 euro. Hiermee hebben we al rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Omdat de maatregelen ook leiden tot energiebesparing en dus minder energiekosten, verdient deze investering zichzelf terug. De energie die de gemeente dan nog gebruikt is duurzaam opgewekt.