In 2019 onderzocht Brandweer Midden- en West Brabant een aantal alternatieven voor de bereikbaarheid van Rijen Zuid. Het rapport van de brandweer was uitgangspunt bij de voorkeursbeslissing van september 2019 om bij de Julianastraat-Stationsstraat te kiezen voor een onderdoorgang met een doorrijhoogte van 3,5 meter. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en zorgen vanuit de omgeving vroeg het college de brandweer om het onderzoek te actualiseren. Daarnaast liet de gemeente een onderzoek uitvoeren door Stichting Zet naar de toegankelijkheid van de Spoorzone voor mensen met en zonder een beperking en naar de geplande onderdoorgang. Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de Seniorenvereniging Rijen, enkele betrokken bewoners uit de Spoorzone en bewoners met een beperking over deze toegankelijkheid en hun ervaringen/wensen.

Het college vindt het belangrijk om zorgvuldig naar de uitkomsten van de onderzoeken te kijken en een aantal punten verder uit te zoeken om te kijken of dit leidt tot een mogelijke heroverweging van de doorrijhoogte van de onderdoorgang. Dat gebeurt in de komende periode. In het kader van transparantie deelt het college de rapporten alvast ter kennisname met u en de gemeenteraad.

De rapporten vindt u op de agenda van de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 12 april 2021 a.s.(agendapunt 11 F).