PvdA Gilze en Rijen: initiatief draagt steentje bij voor het klimaat

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad ingestemd met een door de PvdA voorgesteld initiatief om inwoners van de gemeente te steunen bij de aanschaf van zogenaamde ‘afkoppelstenen’. De steen kan worden benut door het boven de grond afzagen van de regenpijp waarna het regenwater via de steen de tuin in vloeit. Groen Gilze en Rijen stemde tegen het initiatief.

Afkoppelsteen draagt bij aan het klimaat
Hoewel wellicht met de afkoppelsteen geen grote bijdrage wordt geleverd aan de nu alom gevreesde klimaatverandering, draagt het initiatief bij gebruikers zeker bij aan het tegengaan van de verdroging. Maar ook om overbelasting van het riool te voorkomen. Het past daarmee uitstekend in de acties die in Gilze en Rijen al worden ontplooid. Zoals ‘tegel eruit, groen erin’, aanleg van een regenwatervijver en het plaatsen van een regenton. De gemeente geeft voor deze maatregelen een subsidie.

Initiatief PvdA sluit aan bij andere gemeenten
Andere gemeenten in West-Brabant en Waterschap Brabantse Delta namen onlangs het initiatief voor de afkoppelsteen. Voor een geringe eigen bijdrage kunnen de stenen bij de gemeente worden besteld. Het bleek al direct een groot succes in gemeenten zoals Zundert, Alphen-Chaam en Etten-Leur. De beschikbare stenen waren snel uitverkocht.
Het initiatiefvoorstel van de PvdA om ook in Gilze en Rijen de afkoppelsteen te introduceren kreeg in de raad een warm onthaal van nagenoeg alle partijen.
Bijna unaniem werd het voorstel ingediend en gesteund. Aan het college werd verzocht om de huidige gemeentelijke subsidiemogelijkheid voor klimaatmaatregelen te verruimen.

College gaat zelf afkoppelstenen aanschaffen
In reactie op het voorstel gaf wethouder Zwarts aan dat ook het college het initiatief omarmt. Zij stelde voor dat de gemeente een aantal afkoppelstenen aanschaft en deze ter beschikking stelt aan belangstellenden. Dit gebeurt tijdens de Week van de Duurzaamheid, later dit jaar. De PvdA is verheugd dat hiermee een nieuw steentje wordt bijgedragen aan klimaatinspanningen. En hoopt dat het ruim bijval vindt bij klimaatbewuste inwoners van onze gemeente.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl