Brandweer en gemeente bekijken mogelijke aanrijroutes Rijen Zuid
In 2019 onderzocht Brandweer Midden- en West-Brabant een aantal alternatieven voor de bereikbaarheid van Rijen Zuid. Het rapport van de brandweer was uitgangspunt bij de voorkeursbeslissing van september 2019 om bij de Julianastraat-Stationsstraat te kiezen voor een onderdoorgang met een doorrijhoogte van 3,5 meter. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en zorgen vanuit de omgeving vroeg het college de brandweer om het onderzoek te actualiseren. Daarnaast is straks tijdens de bouw van de onderdoorgang Julianastraat tijdelijk een alternatieve brandweerroute nodig voor Rijen Zuid.

Voor dit alles doen we nader onderzoek en voeren we gesprekken met de brandweer. Om een goed gezamenlijk beeld te hebben van de situatie rijden vertegenwoordigers van de brandweer en het programmateam van de gemeente op donderdagochtend 15 april door Rijen Zuid. De indrukken van dit veldwerk leggen we naast de uitkomsten van andere voorbereidende onderzoeken.

Raadscommissie Ruimte sprak over brandweerrapport en rapport ZET
Eerder deelde het college met de gemeenteraad het geactualiseerde brandweerrapport en een onderzoekrapport van Stichting Zet naar de toegankelijkheid van de Spoorzone voor mensen met en zonder een beperking en naar de geplande onderdoorgang. Daarbij gaf het college aan het belangrijk te vinden om zorgvuldig naar de uitkomsten van de onderzoeken te kijken en een aantal punten verder uit te zoeken om te kijken of dit leidt tot een mogelijke heroverweging van de doorrijhoogte van de onderdoorgang. Dat gebeurt in de komende periode.

Op 12 april 2021 sprak de raadscommissie Ruimte kort over de rapporten. De commissie is zeer benieuwd naar de bevindingen van het college en drukte het college nogmaals op het hart om zorgvuldig naar de uitkomsten te kijken. Het is de bedoeling dat het college de bevindingen in juni bespreekt met de raadscommissie Ruimte en de gemeenteraad.

Programmamanager Fons Meijer draagt taken over aan Bart-Jan Kouwenhoven
Bart-Jan Kouwenhoven is de nieuwe programmamanager spoorzone Rijen. Hij volgt Fons Meijer op. In de afgelopen weken keek Bart-Jan mee met Fons om zich in te werken en Fons blijft nog even als vraagbaak betrokken.

Fons Meijer over deze wisseling van de wacht: “Ik ben vanaf 2017 betrokken en heb het project zien opgroeien en daar een bijdrage aan mogen leveren. In 2019 begonnen we aan de verdere uitwerking inclusief een overeenkomst met provincie en ministerie, een gebiedsvisie en bestemmingsplan en een opdracht aan ProRail. Deze onderdelen zijn nu ingevuld en het project gaat richting uitvoering. Techniek en projectbeheersing worden nu de dominante onderdelen. Dat is een mooi moment om het programma over te dragen. Ik voelde een grote betrokkenheid bij de spoorzone in Rijen en loslaten is dan moeilijk, ook vanwege de vele persoonlijke contacten in de buurt. Toch denk ik dat dit de juiste stap is en dat we in Bart-Jan de goede persoon hebben gevonden om het project tot realisatie te brengen.”

Het zal niemand verrassen dat Bart-Jan veel zin heeft in zijn nieuwe uitdaging: “Het programmateam onder aanvoering van Fons heeft met een de overeenkomst, de gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan de basis gelegd voor de technische uitwerking in de komende periode. We hebben en houden hetzelfde doel voor ogen: van de verouderde stationsomgeving een nieuwe, veilige en passende entree maken voor Rijen. Een entree voor onze inwoners, ondernemers en treinreizigers.”

Bodemonderzoek Stationsstraat-Julianastraat (week 16-20)
Voor een goed en veilig ontwerp van de onderdoorgang voeren we verschillende technische onderzoeken uit, waaronder een bodem onderzoek.
In week 16 tot en met week 20 gaat Hoogveld-Geonius B.V. in opdracht van ProRail en met toestemming van de gemeente bodemonderzoek (geotechnisch onderzoek) doen. Dit onderzoek vindt plaats in de Stationsstraat (vanaf de kruising met de Spoorlaan Noord-Constance Gerlingstraat tot aan de spoorwegovergang) en de Julianastraat (vanaf de spoorwegovergang tot aan de Karel Doormanstraat). De onderzoekwerkzaamheden bestaan uit het maken van sonderingen en boringen. Dit wordt gedaan met rupsmachines.

Wilt u zien waar de boringen/sonderingen plaats vinden? Bekijk dan de tekening op www.gilzerijen.nl/spoor. De bewoners/eigenaren in de Stationsstraat-Julianastraat (waar het onderzoek plaats vindt) hebben een brief/mail gekregen met aanvullende informatie.

De spoorwegovergang is afgesloten in het weekend van 15-17 mei
De werkzaamheden op het spoor zijn gepland in de nacht van 15 op 16 mei en in de nacht van 16 op 17 mei. U kunt de spoorwegovergang dan niet gebruiken. Met verkeersborden geven we een omleidingsroute voor u en overige weggebruikers aan.