Binnenkort kunnen jongeren in Gilze en Rijen elkaar ontmoeten op een van de jongerenontmoetingsplekken aan de Warande in Gilze en bij de Uitvang in Rijen. Met de komst van de ontmoetingsplekken geeft de gemeente invulling aan een langgekoesterde wens om meer plekken voor jongeren te creëren. Vooralsnog gaat het om een pilot die in het voorjaar van 2022 wordt geëvalueerd.

Zorgvuldig
Bij de keuze voor een ontmoetingsplek heeft de gemeente zich goed laten informeren door jongeren en inwoners. Jongeren en inwoners gaven aan dat ze de voorkeur geven aan een plek buiten de bebouwde kom. Daarnaast gaven jongeren aan dat ze graag een droge plek opzoeken waar ze gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Samen met jongeren
Op basis van de opgehaalde wensen heeft de gemeente samen met jongeren en Jongerenwerk gezocht naar verschillende geschikte locaties om jongerenontmoetingsplekken in te richten. In Rijen zijn zij uitgekomen bij de Uitvang tussen de Maczektunnel en de rotonde. In Gilze hebben zij een plek gevonden aan het water bij de Warande. Binnenkort plaatst de gemeente op deze plekken een kant-en-klare ontmoetingsplek, waarin jongeren ook droog kunnen staan als het regent.

Wethouder Aletta van der Veen is blij dat jongeren een eigen plek krijgen in de gemeente: “We nemen de zorgen van inwoners serieus en begrijpen heel goed dat jongeren een plek zoeken waar ze samen kunnen komen. De afgelopen periode hebben we samen met inwoners, jongeren en Jongerenwerk gesproken over hun wensen en ideeën. Op grond daarvan is in eerste instantie gekozen voor deze twee locaties. De komende periode gaan we samen met de jongeren, inwoners en onze partners kijken hoe het gaat.”

Ervaring opdoen

Vanaf het moment dat de ontmoetingsplekken zijn ingericht, gaan jongeren, Jongerenwerk, gemeente, BOA’s en politie gedurende zes maanden ervaring opdoen. Tijdens deze proefperiode wordt bekeken wat de beste opstelling is voor de jongerenontmoetingsplekken en of er behoefte is aan activiteiten die een bezoek aan de plek stimuleren. De opgedane ervaringen bepalen het vervolg. Ook inwoners kunnen hun ervaringen delen met de overlastregisseur via e-mail: veiligheid@abg.nl.

Uitnodiging
Jong en oud is van harte uitgenodigd om op zaterdag 23 oktober een kijkje te komen nemen bij de nieuwe ontmoetingsplekken. Jongeren, jongerenwerkers en vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om u welkom te heten. De exacte planning van de dag volgt. Gedurende de herfstvakantie worden er diverse activiteiten voor en door jongeren georganiseerd.