VVD blijft volharden in de strijd tegen de sluiting van basisschool De Drie Musketiers en kinderopvang Hummeldonk in Hulten. De afgelopen weken zou overleg tussen het schoolbestuur en wethouder Doremalen van Onderwijs tot een ander besluit moeten leiden. Helaas blijft de bestuurder van Nuwelijn volhouden dat de goed functionerende school in Hulten moet sluiten.

In de raadsvergadering van 12 mei 2022 heeft de VVD samen met CDA, GB en D66 een motie ingediend tegen de “dreigende” sluiting van basisschool De Drie Musketiers in Hulten. Fractievoorzitter David Vermorken zei toen: “De school is enorm belangrijk voor Hulten. De leefbaarheid staat onder druk als je deze school sluit.” Toch lijkt alle inzet voor niets, omdat Nuwelijn volhoudt dat de school haar deuren moet sluiten

Wat is het verhaal achter deze sluiting? Volgens de bestuurster van Nuwelijn, waar deDe Drie Musketiers onder valt loopt het aantal leerlingen al enige jaren terug. Zij ziet (ondanks alle inzet) ook geen verandering en stelt dat vrijwillige sluiting de enige mogelijkheid is. VVD-commissielid Paul Houtepen: “Immers of je nu gedwongen of vrijwillig sluit de uitkomst blijft hetzelfde namelijk de deuren gaan dicht en nooit meer open.”

VVD-commissielid Paul Houtepen vervolgt: “Wij twijfelen natuurlijk niet aan de leerlingenaantallen, maar wij vragen ons wel af wat het schoolbestuur zelf heeft gedaan om het tij te keren? Zo is het beloofde plan voor onderwijs in Hulten en Molenschot, dat het bestuur een paar keer aan de gemeente had beloofd, er nooit gekomen Heeft de bestuurster wel gesproken met de andere scholen binnen de gemeente Gilze Rijen en bij buurgemeente Tilburg voldoende geworven voor nieuwe leden? De ligging van de school is daar ideaal voor.’

Hoe verder? De VVD Gilze en Rijen wil dat het college en de gemeenteraad alle middelen inzetten om sluiting te voorkomen. Paul Houtepen: “Laat de wethouder nog maar eens het gesprek aangaan en het belang van deze school binnen onze gemeente maar vooral ook binnen Hulten aan de kaak stellen. En als ze geen gehoor vindt bij het bestuur, moet ze de Raad van Toezicht op het matje roepen”

Als VVD blijven we ook optimistisch: “Hultenaren en de gemeenteraad zien het belang van een school in Hulten. Die energie zou ook omgezet kunnen worden in iets positiefs. Zo kan de school een nog stevigere basis krijgen. Wij roepen het bestuur en de Raad van Toezicht van Nuwelijn dan ook op om deze energie positief te gebruiken en zo de leefbaarheid in Hulten overeind te houden.

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.