Rijen – Na een zorgvuldige voorbereiding start Leystromen deze maand met de renovatie van 97 woningen in de militaire wijk in Rijen. Leystromen – maar ook de bewoners en gemeente Gilze en Rijen – zien dit met enthousiasme tegemoet!

Samenwerking met bewoners en gemeente Gilze en Rijen
In 2019 zocht Leystromen de samenwerking met bewoners en de gemeente Gilze en Rijen om over de toekomst van de militaire wijk te praten. Leystromen heeft al heel lang woningen in bezit in deze wijk. Een gemoedelijke wijk waar bewoners met veel plezier wonen. Daarom wilde Leystromen mèt bewoners hierover in gesprek. Om zo de woningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en de wensen van bewoners.

Bewonersadvies
Al snel werd door de bewoners, onder begeleiding van B-inmotion, een bewonersadvies
aangeboden aan Leystromen en de wethouder. In dit advies maakten zij duidelijk welke wensen en behoeften er zijn op het terrein van de woningen, de woonomgeving en sociaal-maatschappelijk aspecten. Dit bewonersadvies was de basis bij de verdere keuzes voor de toekomst van de militaire wijk. En er werd gehoor gegeven aan hun wens om een plek te hebben in de wijk waar activiteiten plaats kunnen vinden. Al vanaf 2019 is daarom het inloophuis opengesteld waar een groep actieve bewoners van alles organiseert.

Werkgroepen
Voor de verschillende aandachtspunten bij de woningen en openbare ruimte, zijn werkgroepen met bewoners gevormd. In de werkgroepen werden wensen en behoeften in detail besproken en uitgewerkt. Zo konden samen met de bewoners afwegingen worden gemaakt. Om de voorbereiding compleet te maken, is het inloophuis als 1e woning gerenoveerd. Deze dient nu als modelwoning. Bewoners kunnen hier precies zien hoe hun woning eruit ziet na renovatie. Bovendien zijn na bezichtiging van de modelwoning voorgestelde verbeteringen van bewoners nog meegenomen in het definitieve renovatieplan.

Trots dat start gemaakt kan worden
Er is dus een hele tijd verstreken sinds de eerste gesprekken met bewoners en de start van de renovatie. “Er is hard gewerkt. Niet in de laatste plaats door bewoners”, zegt Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen. “Van planvorming tot uitvoering kost altijd tijd. We wilden het zorgvuldig èn met elkaar doen. Dat is zeker gelukt! De coronacrisis – en alle ongemakken die dit in contact met zich meebracht – had uiteindelijk geen effect. Ik ben dus trots dat we nu starten met de renovatie. Ook, of misschien moet ik zeggen temeer, omdat de prijsstijgingen waar we helaas mee te maken hebben, ons niet konden beletten deze renovatie nu in te zetten.”